THẬT THÀ – BÃI GỬI XE KHÔNG NGƯỜI COI Ở ĐÀI LOAN

[THẬT THÀ – BÃI GỬI XE KHÔNG NGƯỜI COI Ở ĐÀI LOAN] Đây là một trong những bãi gửi đậu xe máy ở Đài Loan. Bạn có thể thấy những bãi thế này ở khắp nơi trên quốc đảo này. Nhưng có một sự khác biệt so với Việt Nam. Đó là không có bảo vệ coi chừng.

Người ta để xe máy ở đó, không ai coi. Nhiều người để nón bảo hiểm ở ngoài, không sợ bị chôm. Nhìn cảnh này thì bạn có thể biết nhiều điều về xã hội Đài Loan hiện tại.

1. Người dân ở đây trung thực, ít gian dối hay ăn cắp vặt.
2. Dân Đài Loan ăn đủ no nên không đi ăn cắp.
3. Luật pháp nghiêm minh nên ít ai dám ăn cắp.
4. Xã hội trật tự và ngăn nắp từ bãi gửi xe.

Nhìn rồi suy ngẫm về xã hội chúng ta. Mỗi tiệm là một chú bảo vệ, đi đâu cũng sợ mất xe. Đó là sự khác biệt giữa xã hội văn minh và rừng rú.

Ku Búa @ Viet Conservative 2.0

THẬT THÀ – BÃI GỬI XE KHÔNG NGƯỜI COI Ở ĐÀI LOAN was originally published on Cafe Ku Búa