HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI – TÀ GIÁO VÀ TỰ DO TÔN GIÁO

[HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI – TÀ GIÁO VÀ TỰ DO TÔN GIÁO] Tôi không hiểu mục đích của truyền thông Việt Nam là gì khi liên tục liên kết hội tà giáo Hội Đức Chúa Trời với Thiên Chúa Giáo. Có phải đây là nỗ lực để dìm hàng các hội Tin Lành và Công Giáo nói chung? Sau đây là những gì bạn cần biết về cái hội này.

1. Hội Đức Chúa Trời là một hội tự phát theo phong trào ở Hàn Quốc từ năm 1964. Tên đầy đủ là ‘Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân chứng.’ Tên tiếng Anh là ‘World Mission Society Church of God.’
2. Hội Đức Chúa Trời được thành lập bởi Kim Joo-cheol và Jang Gil-ja.
3. Hội Đức Chúa Trời tin rằng ông Ahn Sahng-hong là Chúa thứ 2 xuất hiện. Đây là một điều hết sức tào lao và lố bịch.
4. Hội Đức Chúa Trời tin vào những điều trái nghịch hoàn toàn trong Kinh Thánh và lập dị so với những giáo hội Thiên Chúa khác. Có thể nói, đây là một tổ chức tự phong và tự phịa ra giá trị chứ không có dựa trên cơ sở gì.
5. Hội Đức Chúa Trời kêu gọi các thành viên hãy góp 10% thu nhập của mình cho hội. Nhiều bằng chứng cho rằng tà giáo này làm giàu trên việc thu tiền từ thành viên. Như mô hình kinh doanh đa cấp.

Đây là một tổ chức tự phong bởi một người tự cho mình là vị thánh. Nó không dựa trên Kinh Thánh và hoàn toàn không liên quan gì tới các hội Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo. Vậy hội này có phải là lừa đảo hay không? Cái đó để các thành viên tự suy ngẫm và mọi người điều tra, đó là tự do tôn giáo của họ. Nhưng tổ chức này chẳng liên quan gì tới Thiên Chúa Giáo. Nếu tôi phải đặt tên thì sẽ gọi nó là hội tâm thần.

Ở Mỹ thì có hội Scientology (Khoa Học Học) cũng như hàng trăm hội tự phát khác, nhiều ngôi sao Hollywood là thành viên. Họ làm nhiều điều rất lập dị nhưng đó là niềm tin cá nhân của họ. Nói về thuyết âm mưu thì có thể chính quyền đang sử dụng hội tà giáo Đức Chúa Trời này để dìm tất cả hội Tin Lành và Công Giáo. Mục đích là lập tiền đề để giới hạn tự do tôn giáo.

Tôi không đồng ý với hội nhưng nếu các thành viên tự nguyên tin theo thì đó là sự lựa chọn của họ. Một khi nhà nước can thiệp thì sẽ lập tiền đề để kiểm soát tự do tôn giáo và sẽ không có điểm dừng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI – TÀ GIÁO VÀ TỰ DO TÔN GIÁO was originally published on Cafe Ku Búa