HỒ SƠ THI ĐẠI HỌC – RƯỜM RÀ

[HỒ SƠ THI ĐẠI HỌC – RƯỜM RÀ] Việt Nam là chúa rườm rà không có đối thủ. Tất cả những giấy phép và đơn đều phải thật nhiều rào cản, thật nhiều sự phi lý mới là Việt Nam. Hồ sơ thi đại học là một trong những ví dụ của sự rườm rà này.

1. Tại sao học sinh phải mua hồ sơ của trường?
2. Tại sao thời internet rồi mà còn phải điền thông tin bằng tay?
3. Tại sao ghi sai một chỗ là phải điền lại hết?
4. Tại sao thời buổi công nghệ mà Bộ Giáo Dục không dùng web để đăng ký?

Hành hạ học sinh vừa vừa thôi mấy cha. Vậy ở Phương Tây hay xứ thường người ta làm sao? Rất đơn giản:

1. Bộ Giáo Dục có trang web.
2. Bạn điền thông tin qua internet: từ tên cá nhân, thi trường nào.
3. Trường đại học nào cũng có trang web riêng.
4. Ai muốn nộp hồ sơ vô trường nào thì gửi tới trường đó.

Ngay cả việc đơn giản như nộp hồ sơ đại học mà còn phải hành hạ thì biết chừng nào giáo dục xứ này mới phát triển.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

HỒ SƠ THI ĐẠI HỌC – RƯỜM RÀ was originally published on Cafe Ku Búa