HỘ KHẨU, SỔ ĐỎ VÀ LÝ LỊCH – CÁCH CNXH CAI TRỊ

[HỘ KHẨU, SỔ ĐỎ VÀ LÝ LỊCH – CÁCH CNXH CAI TRỊ] Nếu bạn hỏi tôi CNXH là gì, hay nếu tôi phải giải thích CNXHCNVN là gì thì tôi sẽ đưa ra ba thứ: (1) Hộ Khẩu (2) Sổ Đỏ và (3) Sơ Yếu Lý Lịch (SYLL). Vì tất cả những gì bạn cần biết về CNXH đều được thể hiện trong ba công cụ hành chính đó.

1. Hộ Khẩu – Dùng để phân chia dân số theo từng vùng, từng địa phương và từng căn nhà một. Cán bộ quản lý có thể biết chính xác ai làm gì và ở đâu. Sẽ vô cùng khó để người ngoài trà trộn vào hệ thống hộ khẩu vì tất cả đều làm bằng tay. Thời bao cấp thì khẩu phần ăn được cấp dựa theo sổ hộ khẩu. Nếu nhà bạn có chứa chấp ai khác thì người đó sẽ bị chết đói. Dưới cơ chế này thì người dân luôn bị giám sát chặt chẽ và cai trị mà không hề có lối thoát.

2. Sổ Đỏ – Tên chính thức là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” Tại sao nó là công cụ đặc trưng của CNXH? Cái tên đã cho bạn câu trả lời. Dưới CNXH, bạn chỉ có quyền sử dụng chứ không hề có quyền sở hữu. Việc bạn có Sổ Đỏ không có nghĩa là bạn được tự chủ với phần đất của mình mà phải xin phép cơ quan chức năng. Nhân rộng hơn thì đất chỉ là một phần. Dưới CNXH thì tất cả tài sản đều thuộc toàn dân do nhà nước quản lý. Chỉ CNXH mới có cái Sổ Đỏ quái dị này.

3. Sơ Yếu Lý Lịch (SYLL) – Đây tuy chỉ là lời khai nhưng nó nói lên tất cả về CNXH. Người dân được phân chia ra phe phái – người theo CS và người chống. Họ đánh giá con người dựa trên lý lịch 3 đời. Nếu ông bà cha mẹ bạn làm việc hay đánh cho chế độ cũ thì sẽ không bao giờ được vào cơ quan nhà nước. Công An cũng bị cấm kết hôn với người không có lý lịch tốt. Đây là công cụ phân chia lý lịch để cai trị.

Điều duy nhất CNXH thành công đó là kiểm soát và kìm nén người dân. Với ba công cụ trên thì nó đã quá thành công. Trông đơn giản nhưng nó là sự ám ảnh và nỗi khổ của người dân. Nó vô cùng thành công trong mục đích và gần như sẽ mãi tồn tại cho tới khi một thể chế mới được thành lập.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

HỘ KHẨU, SỔ ĐỎ VÀ LÝ LỊCH – CÁCH CNXH CAI TRỊ was originally published on Cafe Ku Búa