FEMINISM – NỮ QUYỀN CỔ ĐIỂN VS HIỆN ĐẠI

[FEMINISM – NỮ QUYỀN CỔ ĐIỂN VS HIỆN ĐẠI] Có một sự khác biệt rất lớn giữa Nữ Quyền Cổ Điển và phong trao Nữ Quyền Hiện Đại.

Nữ Quyền cổ điển đấu tranh cho quyền phụ nữ để đi làm, sở hữu tài sản, bầu cử, tham gia chính trị, quyền công dân và quyền theo đuổi đam mê.

Nhưng Nữ Quyền hiện đại là một phong trào hết sức tào lao với những lập trường như sau: quyền được phá thai đến 8 tháng, làm mẹ đơn thân, tự do tình dục, bắt chước đàn ông theo đuổi những ngành nghề không phù hợp và tiêu diệt nét nữ tính của nữ giới.

Mỗi giới tính cho chức năng riêng. Nam là phái mạnh, nữ là phái yếu. Mỗi bên đóng vai trò riêng trong xã hội. Khi sự trật tự này bị phá hoại thì xã hội cũng sẽ bị đảo ngược theo. Điều phụ nữ cần không phải là Nữ Quyền, cái thứ nữ quyền khùng điên hiện tại, mà họ đàn ông và sự công bằng.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

FEMINISM – NỮ QUYỀN CỔ ĐIỂN VS HIỆN ĐẠI was originally published on Cafe Ku Búa