CONSERVATIVE ATHEIST – NGƯỜI CÁNH HỮU VÔ THẦN

[CONSERVATIVE ATHEIST – NGƯỜI CÁNH HỮU VÔ THẦN] Bạn có cần phải là người Hữu Thân (Thiên Chúa) để là người Cánh Hữu (Conservative) không? Câu trả lời là không. Đây là góc nhìn của những nhà bình luận cánh hữu vô thần hàng đầu Ayn Rand, SE Cup và Penn Jilette. Họ vô thần vì họ không tìm ra hoặc không có lý do chính đáng gì để tin vào tôn giáo. Đó là quan điểm cá nhân của họ.

Người vô thần vẫn có thể là người cánh hữu, vì những lý do sau:

1. Vô Thần không có nghĩa là vô đạo đức.
2. Vô Thần tin vào chính phủ nhỏ và giới hạn.
3. Vô Thần tin vào nền tảng pháp lý phân chia quyền lực chính phủ.
4. Vô Thần tin vào tự do cá nhân.
5. Vô Thần tin vào tự do tôn giáo. Họ không ép người hữu thần bỏ đạo thì có lý do gì để chỉ trích họ vì họ vô thần?

Trước tiên, chúng ta phải đề cập và giải thích vì sao người cánh hữu có thể là hữu thần hoặc vô thần. Để hiểu vấn đề thì chúng ta phải nắm chặt cái nền tảng chính của Conservatism, đó chính là: Tự Do Kinh Tế (Chủ Nghĩa Tư Bản) và Tự Do Cá Nhân. Những thứ khác như Chúa, phá thai, thuế hay chính sách ngoại giao có thể khác nhau vì luôn gây tranh cãi. Nhưng nền tảng chính vẫn là Tự Do Kinh Tế. Thiếu nó thì sẽ chẳng có những thứ còn lại hoặc những thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì chỉ khi con người có Tự Do Kinh Tế, nghĩa là: quyền tư hưu, quyền làm ăn, quyền kinh doanh, tự do giao thương, tự do đầu tư và môi trường thuế hợp lý thì họ mới có cái ăn và trở nên thịnh vượng. Chỉ khi con người không đói chết và trở nên thịnh vượng thì họ mới có thời gian và công sức để bàn về mấy cái khác.

Hiện tại nhiều người nhầm lẫn rằng phong trào Conservatism (Cánh Hữu) đi đôi với Thiên Chúa Giáo. Có thể đúng, tùy vào đối tượng, nhưng không hoàn toàn. Hiện tại có rất nhiều người ngoài Thiên Chúa và vô thần ở trong phong trào. Vì dù họ khác nhau ở nhiều điểm nhưng vẫn có sự tương đồng: tự do kinh tế.

Bạn có thể yêu Chúa hay tôn giáo của bạn, nhưng đừng đánh đồng, đừng lợi dụng danh nghĩa rồi làm cho người ta dị ứng và ghét bỏ. Đó là lỗi của bạn chứ không phải của người ta. Cho nên các bạn vô thần đừng qua lo lắng về chủ đề tôn giáo. Tự do kinh tế là cốt lõi, nó là thứ tất yếu và quan trọng nhất.

Ku Búa @ Viet Conservative 2.0

CONSERVATIVE ATHEIST – NGƯỜI CÁNH HỮU VÔ THẦN was originally published on Cafe Ku Búa