NẾU AMAZON BỊ TRUMP TRỪNG PHẠT – AI CHỊU THIỆT HẠI

[NẾU AMAZON BỊ TRUMP TRỪNG PHẠT – AI CHỊU THIỆT HẠI] Giờ giả sử mấy bạn Hữu Trẩu nói đúng, Amazon trốn thuế, làm ăn bất lương và tiêu diệt việc làm. Nếu giả sử chính quyền Trump điều tra, khởi tố và tăng thuế lên Amazon thì ai sẽ gánh chịu thiệt hại? Hãy phân tích và suy ngẫm nhé, không phải Amazon đâu.
1. Nếu Amazon bị đánh thuế, khách hàng của Amazon sẽ trả. Tức người tiêu dùng Mỹ.
2. Nếu Amazon bị tách, Alibaba sẽ hưởng lợi vì bớt thêm một đối thủ cạnh tranh hàng đầu.
3. Nếu Amazon bị khởi tố, Đảng Dân Chủ, phe cánh tả và lợi ích nhóm sẽ lấy làm tiền đề. Sau khi thắng chức sẽ điều tra các công ty thân Đảng Cộng Hòa.
4. Nếu Amazon bị giới hạn, những doanh nghiệp nhỏ lẻ bán hàng trên Amazon sẽ chịu thiệt hại, tức những người Mỹ bán hàng nhỏ lẻ. Amazon là nền tảng phát triển của họ.
5. Nếu Amazon bị chi phối, ngành điện tử thương mại Mỹ sẽ chịu thiệt vì thiếu đi đầu tàu nghiên cứu và phát triển. Và kéo theo đó là chuỗi doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Vậy là sao? Vậy nghĩa là Amazon không hề gánh chịu thiệt hại nào. Thật nực cười cho mấy anh trẻ trâu vô não.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa