Gửi mấy chị em Ninja

[GỬI MẤY CHỊ EM NINJA ĐƯỜNG PHỐ] Mấy em là con gái nên muốn giữ da cho trắng, anh hiểu và ủng hộ. Nhưng đừng làm lố quá. Có che thì che vừa đủ để có tầm nhìn quan sát. Tôi có vài lời đề nghị hy vọng mấy em sẽ tuân thủ theo:
1. Chạy xe phải ngó trước sau. Muốn quẹo thì xi nhan.
2. Luôn có kính chiếu hậu. Ghét nhất mấy người không có kính.
3. Cho toàn thân cũng được nhưng phải quan sát xung quanh.
4. Nếu chạy chậm thì giữ bên phải, nhường bên trái cho người khác.
5. Và cuối cùng, đừng bao giờ vừa che toàn thân và nghe điện thoại. Xe tông chết mẹ đó em ơi.
Anh rất yêu mấy em gái mà nếu mấy em làm anh bực quá thì anh chửi thôi. Cảm ơn mấy em gái rất nhiều, nhất là mấy em Bắc Kỳ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa