Ghét Huỳnh Phước Sang – 10 lý do

[GHÉT HUỲNH PHƯỚC SANG – 10 LÝ DO] Nhắc tới Huỳnh Phước Sang (Tư Sang) thì máu của nhiều bạn chắc sẽ nhảy lên tới não. Lão này là một bác sĩ hết sức đặc biệt/ Thay vì chữa bệnh thì ông ta chỉ chuyên trị “thói hư tật xấu cho dân tộc.” Riêng tôi thì tôi sẽ giải thích vì sao tôi ghét ông ta.
1. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta là trùm ngụy biện.
2. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta chỉ chửi dân ngu mà không giải thích vì sao.
3. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông đánh tráo khái niệm để bao che cho cái sai hiển nhiên.
4. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta không bao giờ chịu tranh luận.
5. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ai mà nói trái lời thì bị block ngay lập tức.
6. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta phịa gần như tất cả câu chuyện của mình.
7. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta học bác sĩ mà không chữa bệnh.
8. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta hạ thấp vị thế và giá trị của bác sĩ.
9. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta làm dân thêm ngu.
10. Tôi ghét Huỳnh Phước Sang vì ông ta sai mà không bao giờ nhận sai.
Đó là những lý do vì sao tôi không dưa ông bác sĩ này. Bác sĩ thật hay không thì không biết. Còn bạn thì sao? Vì sao bạn không thích ông ta?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa