TỪ ĐIỂN – BẮC KỲ VS NAM KỲ

[TỪ ĐIỂN – BẮC KỲ VS NAM KỲ] Sự khác biệt giữa người Bắc Kỳ và Nam Kỳ thật dễ thương.
 
1. Bắc Kỳ đ.ịt mẹ. Nam Kỳ đ.ụ má.
2. Bắc Kỳ kêu phân biệt vùng miền. Nam Kỳ kêu “đồ Bắc Kỳ.”
3. Bắc Kỳ dạ vâng ạ. Nam Kỳ ờ ờ ờ.
4. Bắc Kỳ gọi giải phóng đất nước. Nam Kỳ gọi nô lệ.
5. Bắc Kỳ gọi thành phố Hồ Chí Minh. Nam Kỳ gọi Sài Gòn.
6. Bắc Kỳ gọi “quan hệ xã giao.” Nam Kỳ gọi tham nhũng hối lộ.
7. Bắc Kỳ gọi Ngụy. Nam Kỳ gọi con cháu VNCH.
8. Bắc Kỳ gọi yêu nước. Nam Kỳ gọi yêu Đảng.
9. Bắc Kỳ kêu kinh doanh bất động sản. Nam Kỳ gọi cướp đất.
10. Bắc Kỳ gọi “từ hào.” Nam Kỳ gọi “nhục như chó.”
 
Còn nhiều điểm khác biệt nữa. Thật dễ thương đúng không nào. Yêu Bắc Kỳ.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
29572393_220205962059595_3842517060354084528_n