THỦ TƯỚNG VIỆT NAM VS AUSTRALIA

[THỦ TƯỚNG VIỆT NAM VS AUSTRALIA] Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của chúng ta đang viếng thăm nước Australia và được tiếp đón một cách trang trọng tại Tòa Nhà Quốc Hội bởi Thủ Tướng Australia Malcolm Turnbull. Chúng ta hãy so sánh chút nhé.

1. Nguyễn Xuân Phúc sinh 20/7/1954, 63 tuổi. Malcolm Turnbull sinh 20/10/1954, 63 tuổi.
2. Nguyễn Xuân Phúc tốt nghiệp từ Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Malcolm Turnbull tốt nghiệp từ Đại Học Sydney và Oxford.
3. Nguyễn Xuân Phúc nói tiếng Việt. Malcolm Turnbull nói tiếng Anh.
4. Nguyễn Xuân Phúc được Đảng chọn. Malcolm Turnbull được dân bầu.
5. Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo nước có GDP $3000/người/năm. Malcolm Turnbull lãnh đạo nước có GDP $56,000/người/năm.
6. Nguyễn Xuân Phúc nhận lương 180 tr/năm ($9000). Malcolm Turnbull nhận lương $527,582/năm.
Vậy giữa 2 người, bạn thích ai? Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam hay Malcolm Turnbull của Australia?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
29261714_1250079661792212_2325116094285580690_n