DÂN KHÔNG BỎ NƯỚC, HỌ BỎ CHÍNH PHỦ

[DÂN KHÔNG BỎ NƯỚC, HỌ BỎ CHÍNH PHỦ] Nhân viên nhảy việc thì 100% là do sếp. Nhân viên không bao giờ từ bỏ công việc hay công ty, họ chỉ từ bỏ sếp của mình. Ở mức độ vĩ mô thì dân bỏ nước ra đi thì phần lớn là do chính quyền, nếu không phải là 100%. Người dân không bao giờ tử bỏ đất nước, cuộc sống hay công việc, họ chỉ từ bỏ chính phủ.
1. Họ quá bất mãn vì làm giấy tờ gì cũng phải đút lót mới xong.
2. Họ quá bực bội với việc lội sông mỗi khi mưa.
3. Họ quá mệt khi phải đóng thuế nhiều mà chẳng hưởng gì.
4. Họ quá bất lực khi luôn kêu gọi thay đổi nhưng chỉ thấy sự vô vọng.
5. Họ quá buồn khi thấy đất nước ngày càng tụt hậu trong khi các nước bạn ngày càng phát triển.
Các sếp của đất nước này đã thất bại trong việc cho người dân thấy tầm nhìn phát triển của họ. Các sếp đã thất bại khi luôn phân biệt đối xử và không coi trọng năng lực mà chỉ cấu kết bè phái. Không những vậy, họ đã thất bại toàn tập trong việc sử dụng tài nguyên, điều hành đất nước và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa đúng nghĩa.
Cho nên vì lý do đó, nhân viên của đất nước này – tức người dân – không còn cách nào khác mà phải ra đi. Đừng trách vì sao nhân viên nghĩ việc, hãy trách thằng sếp không tạo môi trường và truyền cảm hứng. Đừng hỏi vì sao người dân ra đi, hãy trách thằng chính phủ đã khiến họ như vậy. Người dân không bao giờ từ bỏ đất nước, họ chỉ từ bỏ cái cơ chế thối nát này.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
29214784_1480599128734403_3270908807571570688_n