TARIFF AND PROTECTIONISM – 15 ĐIỀU VỀ THUẾ BẢO HỘ

[TARIFF AND PROTECTIONISM – 15 ĐIỀU VỀ THUẾ BẢO HỘ] Tôi vô cùng thất vọng với nhóm vì tự gọi mình là Cánh Hữu (Conservative) mà lại ủng hộ thuế bảo hộ. Giờ khoan hãy nói ai đúng ai sai. Sau đây là những sự thật bạn cần biết về bảo hộ.

1. Bảo Hộ là mức thuế chính phủ áp đặt lên hàng nhập khẩu.
2. Bảo Hộ là mức thuế người tiêu dùng phải trả vì họ là người mua.
3. Bảo Hộ không hề làm giảm nhu cầu cho hàng nước ngoài.
4. Bảo Hộ khiến các doanh nghiệp nội địa thụ động và cấu kết.
5. Bảo Hộ cho phép các doanh nghiệp nội địa đẩy giá lên một cách bất tự nhiên.
6. Bảo Hộ tạo ra lợi ích nhóm và tham nhũng, vì không ai muốn mất đi lợi thế này.
7. Bảo Hộ chẳng hề có ích cho người tiêu dùng, cho nước xuất khẩu và nhập khẩu.
8. Bảo Hộ chỉ bảo vệ một vài công ty và ép cả ngành và nền kinh tế phải chịu thiệt thòi.
9. Bảo Hộ được áp dụng ở những nước nghèo và kém phát triển. Có phải ngẫu nhiên?
10. Bảo Hộ là ngụy biện sử dụng bởi các doanh nghiệp kém năng lực và không chịu cải tiến.
11. Bảo Hộ là chính sách cánh tả, vì nó làm eo hẹp tự do kinh tế của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó được vận động bởi các lợi ích nhóm cánh tả. Các doanh nghiệp sáng tọa và cạnh tranh không hề kêu gọi điều này.
12. Bảo Hộ đã được áp dụng bởi Mỹ trong thập niên 1930s và thất bại, dẫn đến cuộc đại suy thoái.
13. Bảo Hộ không làm cho nước bạn yếu hơn mà làm cho nước mình yếu hơn. Vì mình phải trả giá cao hơn cho vật liệu sản xuất. Khiến các doanh nghiệp không thể cạnh tranh trong dài hạn.
14. Bảo Hộ đã được chính quyền Bush áp đặt lên thép nhập khẩu và thất bại nên phải bãi bỏ.
15. Bảo Hộ đã được thử ở nhiều quốc gia và thất bại ở mọi nơi. Nó chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
Các bạn hãy tự hỏi là vì sao Apple không bao giờ kêu gọi bảo hộ, Microsoft không bao giờ phàn nàn, Boeing không bao giờ kêu gọi bảo hộ – mà chỉ các công ty kém sáng tạo như trng ngành thép mới kêu gọi?


Bạn không thể làm nước khác yếu hơn bằng cách làm bản thân mình yếu hơn. Cách duy nhất là phải trở nên mạnh mẽ và phát triển hơn. Một khi đã đi vào vòng xoay bảo hộ thì khó mà thoát ra được vì lợi ích nhóm sẽ bảo vệ nó đến cùng. Nếu bạn không tin thì hãy nêu ra một lần bảo hộ thành công đi. Bạn sẽ không tìm ra một ví dụ nào đâu. Cho nên hãy bớt lý thuyết.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
28872585_582692595415114_1478376620011028480_n