DAN HAUER VS ELIGHT

[DAN HAUER VS ELIGHT] Đây là Dan Hauer và đây là Elight. Cả 2 đều dạy tiếng Anh ở Hà Nội. Gần đây họ đang cãi lộn. Ku Búa thấy vui quá nên nhiều chuyện chút dù rất bận.
1. Dan Hauer dạy tiếng Anh chuẩn Mỹ. ELight dạy tiếng Anh chuẩn Bắc Kỳ.
2. Dan Hauer sản xuất clip gốc. ELight cũng làm clip gốc.
3. Dan Hauer chỉ ra cái sai. ELight làm sai nhưng không thấy.
4. Dan Hauer không đi report trang khác. ELight report ai chri trích mình.
5. Dan Hauer không dìm người khác. ELight dìm bất cứ ai nói sự thật về mình.
6. Dan Hauer không phịa thành tích. ELight phịa như báo tin vịt.
7. Dan Hauer không ăn cắp nội dung. ELight ăn cắp nội dung rồi đưa vô sách.
8. Dan Hauer làm sai thì xin lỗi. ELight thì nhiều trai xinh gái đẹp nên không bao giờ sai.
9. Dan Hauer ghét giả tạo. ELight đóng kịch rất tốt.
10. Dan Hauer không xinh. Elight có cô giáo ngon bà cố.
Vậy giữa Dan Hauer và Elight, bạn chọn ai?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
28783392_581670232184017_7643205530036960723_n