TRUMP ĐÁNH THUẾ 25% THÉP – NGỤY BIỆN KÍNH VỠ

[TRUMP ĐÁNH THUẾ 25% THÉP – NGỤY BIỆN KÍNH VỠ] Trump đánh thuế 25% thép nhập khẩu. Thế là mấy anh Cánh Hữu Trẻ Trâu ngay lập tức phán: “Điều này là cần thiết để bảo vệ việc làm, “Đây là cách dìm Trung Quốc,” hay “Đây mới là thương mại công bằng.”
 
Tôi không có rảnh để đi thông não từng người một, đây là câu trả lời cho mấy anh trẻ trâu đó. Hãy đọc rồi suy ngẫm, vì đó là cách bạn học hỏi.
 
1. Đây là Ngụy Biện Kính Vỡ của Bastiat. Thấy cái trước mắt mà không thấy tác động về sau và lâu dài. Đánh thuế 25% thép thì vài công ty thép Mỹ sẽ hưởng lợi. Nhưng còn các công ty sử dụng thép để sản xuất thì sao – như công ty sản xuất xe, động cơ, cơ khí, công nghệ, xe lửa? Họ phải trả giá cao hơn và không thể cạnh tranh được. Vậy ai sẽ đền bù thiệt hại này cho họ? Thấy một mà không thấy hai.
2. Thép Trung Quốc chỉ chiếm 2% lượng thép nhập khẩu vào Mỹ. Vậy đe dọa đến ngành thép Mỹ chỗ nào? 98% còn lại là các nước khác, vậy đánh 2% Trung Quốc và cách trừng phạt 98% còn lại. Chưa kể các nước khác sẽ trả thù bằng cách đánh thuế hàng Mỹ. Vậy lúc đó các công ty Mỹ chịu thiệt thì ai đền bù?
3. Điều này đi trái nghịch lại nguyên lý thị trường. Hãy để người tiêu dùng và thị trường quyết định.
4. Mấy là tự gọi là Cánh Hữu mà đi ngược lại với nền tảng cốt lõi. Đây là các công ty thép vận động chính sách để trích lợi cho bản thân. Đây là tư bản thân tộc.
5. Nếu đánh thuế tạo việc làm và bảo hộ ngành nội địa thì sao không tăng lên 100000%. Bảo đảm nó sẽ tiêu diệt thép nhập và kích thích thép nội. Thấy logic có vấn đề không?
 
Trump cũng sản xuất quần áo của nhãn hiệu mình ở Trung Quốc. Giờ để công bằng, nên đánh thuế quần áo từ Trung Quốc? Chính Trump ngoài đời cũng làm theo nguyên lý thị trường nhưng vì sự vận động của vài công ty thép mà trở nên thân tộc.
 
Giờ thông não chưa, hay muốn tôi thông tiếp? Bớt tào lao đi. Các bạn là trò cười trong mắt thiên hạ.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa