HÃY NHƯ TRẦN HOÀNG PHÚC

[HÃY NHƯ TRẦN HOÀNG PHÚC] Mới đây thêm một bạn trẻ bị bắt. Đây là bạn Trần Hoàng Phúc.

1. Phúc sinh năm 1994 ở Sài Gòn, nghĩa là năm nay chỉ mới 24 tuổi. Quá trẻ.
2. Phúc là sinh viên đại học Luật Sài Gòn.
3. Phúc sinh ra trong một gia đình có công với Cách Mạng.
4. Phúc là thành viên của Sáng kiến Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á.
5. Năm 2016, Phúc bị câu lưu khi chờ gặp Obama.
6. Vào ngày 29/6/2016, Phúc đã bị bắt ở Hà Nội, dưới điều luật 88.
7. Ngày 31/1/2018, Phúc đã bị Tòa Án Hà Nội tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Nghĩa là tới lúc 30 tuổi, Phúc mới được ra ngoài.
8. Phúc là không thể im lặng trước vấn nạn của đất nước.
9. Phúc hoàn toàn có thể sống một cuộc sống khá giả. Nhưng bạn ấy đã lựa chọn con đường này.
10. Phúc đã hy sinh cho tự do, cho chúng ta. Hãy Như Trần Hoàng Phúc.
Tôi chẳng biết nói gì hơn. Hãy mạnh mẽ lên nhé anh bạn trẻ. Chúng tôi ngưỡng mộ bạn.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
27459422_193673938046131_6113954113345309352_n