TRUNG QUỐC VS HONG KONG

[TRUNG QUỐC VS HONG KONG] Hong Kong và Trung Quốc chính thức là cùng một nước, nhưng tư duy và hệ thống thì không. Hong Kong trước đây là một thuộc địa của Anh nên được thừa hưởng nhiều di sản trái nghịch với nước mẹ Đại Lục. Hãy tìm hiểu và so sánh nhé.

1. Trung Quốc độc đảng. Hong Kong có tam quyền.
2. Trung Quốc theo CNXH. Hong Kong theo Chủ Nghĩa Tư Bản.
3. Trung Quốc nói tiếng Phổ Thông/Mandarin. Hong Kong nói tiếng Anh và Cantonese.
4. Trung Quốc cấm tôn giáo. Hong Kong có tự do tôn giáo, đa dạng tín ngưỡng.
5. Trung Quốc chỉ cho dân một quốc tịch. Hong Kong cho đa quốc tịch, nhiều người đến từ xứ.
6. Trung Quốc coi mình là trung tâm thế giới. Hong Kong coi mình là công dân toàn cầu.
7. Trung Quốc có ý thức bần nông, ai cũng ghét. Hong Kong ý thức văn minh, anh cũng yêu mến.

Tại sao cùng một quốc gia, cùng dân tộc, nhưng kết quả và ý thức lại khác nhau. Sự khác biệt nằm ở thể chế. Một bên theo độc tài, một bên theo tự do. Nhiêu đó cũng cho thấy sự khác biệt. Bạn chọn Trung Quốc hay Hong Kong?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26907588_186808165399375_1611249217957891318_n