THỰC DÂN PHÁP VS CS

[THỰC DÂN PHÁP VS CS] Trước tiên, tôi phản đối chế độ thực dân, nó là thể chế độc tài. Bất cứ ai ủng hộ nó lên đi khám não. Ở đây tôi không ca ngợi chế độ Thực Dân Pháp mà chỉ so sánh nó với CS, một thể chế độc tài khác.
Xét về hình thức thì cả 2 đều chuyên chế như nhau. Tuy nhiên, Thực Dân Pháp đã để lại di sản và thúc đẩy Việt Nam vào thế kỷ 20. Chế độ CS thì ngược lại. Hãy so sánh nhé.
1. Thực Dân Pháp cai trị bằng quyền lực mềm. CS cai trị bằng độc tài.
2. Thực Dân Pháp cấm tự do chính trị. CS cấm tự do ngôn luận.
3. Thực Dân Pháp truyền đạo Thiên Chúa Giáo. CS truyền Hồ Giáo.
4. Thực Dân Pháp xây dựng đường rầy xe lửa. CS bây giờ vẫn dùng ké.
5. Thực Dân Pháp xây Nhà Thờ khắp nơi. CS xây tượng Bác khắp nơi.
6. Thực Dân Pháp đem lại cà phê và bánh mì. CS cho dân ăn rau muống và bobo.
7. Thực Dân Pháp Latin-hóa tiếng Việt. CS Bắc Kỳ hóa tiếng Việt.
8. Thực Dân Pháp xây Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội. CS phá nát đất nước.
9. Thực Dân Pháp cho dân Việt ăn học. CS làm dân ngu đần.
10. Thực Dân Pháp làm Việt Nam giàu mạnh. CS làm đất nước nghèo đói.
Sống dưới Thực Dân Pháp, người Việt đã bị cai trị tàn bạo. Nhưng dưới CS, họ cũng không được gì hơn, thậm chí là tệ hơn. Nếu được chọn, thì bạn chọn ai? PS: Nhắc lại lần nữa, phản đối Thực Dân Pháp hoàn toàn, bất cứ ai ủng hộ thực dân nên đi khám não.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26805396_186268398786685_1724301622354072916_n