NÔ LỆ – GIỚI HẠN CỦA THỰC DÂN

[NÔ LỆ – GIỚI HẠN CỦA THỰC DÂN] Khi nói về Thực Dân Pháp thì cả 2 phe (1) Cuồng Pháp và (2) Dân Tộc đều ngu dốt như nhau. Phe Cuồng Pháp thì cho rằng Thực Dân là điều tốt vì làm giàu đất nước, còn phe Dân Tộc thì ngược lại. Sự xung đột này bắt đầu với nhầm lẫn khi đánh đồng mảng (1) Chính Trị – Thực Dân và (2) Kinh tế – tư sản.
 
Tư sản Pháp làm ăn buôn bán, chứ không phải Thực Dân. Các hiệp hội Công Giáo đã truyền giáo chứ không phải Thực Dân. Các nhà văn hóa và trí thức đã hiện đại hóa Việt Nam chứ không phải là Thực Dân.
 
Thực Dân Pháp cai trị là độc tài. Nhưng người Pháp, tức thành phần tư sản, văn hóa, trí thức và truyền đạo là những người tự do. Họ tới để làm ăn, giao lưu văn hóa và phát triển. Điều này đến từ sự tự nguyên và tự do. Chứ không liên quan gì tới Chế Độ Thực Dân. Nếu Việt Nam mở cửa để giao lưu với thế giới thì sẽ có kết quả y chang, thậm chí là tốt hơn.
 
Chế Độ Thực Dân thực chất là Nô Lệ Dân Tộc. Và giới hạn của Nô Lệ Thực Dân cũng y chang như nô lệ cá nhân. Người chủ giữ phần lớn thành quả, còn nô lệ giữ phần cố định.
 
Pháp khai thác nhưng giữ đa phần thành quả, còn Việt Nam thì không. Bạn không thể lấy điều đó để tự hào và coi nó là phát triển. Nếu vậy thì bây giờ Trung Quốc đang khai thác tài nguyên ở Việt Nam, tạo công ăn việc làm. Có thể nói đó là Thực Dân thời đại mới, vậy bạn có ủng hộ “Thực Dân Trung Quốc” không? Đương nhiên là không.
 
Giới hạn của Thực Dân là nó chỉ xây dựng thịnh vượng cho riêng nó, là người cai trị, rồi rót cho nước bị cai trị – tức người nô lệ – một phần nhỏ. Nếu không có Thực Dân, nếu có tự do kinh tế và chính trị, thì thành quả sẽ gấp hàng trăm lần.
 
Còn nếu muốn nói chi tiết hơn thì các thuộc địa của Châu Âu sau Thế Chiến Thứ 2 đã được trả độc lập hoặc bán phần. Vì Mỹ gây sức ép và sau đó họ áp dụng chính sách tự do và kinh tế thị trường. Từ đó mới phát triển. Chứ không phải vì cai trị bằng Chế Độ Thực Dân.
 
Như một nhà nông thời Phong Kiến thấy sự hào quang của các quan chức và chó rằng: “Phong Kiến phát triển đất nước.” Điều tương tự với Thực Dân. Thật nực cười cho những đứa ngu khi cho rằng thực dân là điều tốt và cổ vũ một cách đần độn thiếu hiểu biết.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26239875_186609818752543_396704028178371848_n