NHẬT KÝ YÊU NƯỚC VS ĐÔ THÀNH SÀI GÒN

[NHẬT KÝ YÊU NƯỚC VS ĐÔ THÀNH SÀI GÒN] Trước tiên, tôi làm hình và gõ bài này không phải để so sánh, mà để tôn vinh cả 2 trang cùng một lúc. Nếu các bạn quan tâm đến chính trị thì không thể nào không biết đến 2 trang này – Nhật Ký Yêu Nước (NKYN) và Đô Thành Sài Gòn (ĐTSG). Trang nào cũng có lợi thế và nét riêng. Nhưng ở đây tôi xin so sánh một chút.
1. NKYN ra đời năm 2009. ĐTSG ra đời tháng 3 năm 2016.
2. NKYN tiên phong nói về chính trị Việt Nam. ĐTSG tách ra khỏi một trang tương tự.
3. NKYN đăng bài đa dạng và phong phú. ĐTSG đăng hình về Sài Gòn xưa.
4. NKYN có ad là người Bắc Kỳ và Nam Kỳ. ĐTSG có đa số ad là người Nam Kỳ.
5. NKYN có chủ trương thiên cánh tả. ĐTSG chỉ muốn tôn vinh nét đẹp VNCH.
6. NKYN là diễn đàn chính trị lớn thứ 2. ĐTSG là diễn đàn chính trị lớn thứ 3.
7. NKYN ít khi nào ra nội dung gốc, chép lại là chủ yếu. ĐTSG chủ yếu đăng hình.
8. NKYN ít khi nào dùng từ Bắc Kỳ. ĐTSG chửi Bắc Kỳ như ăn cơm.
9. NKYN muốn Việt Nam tốt đẹp hơn. ĐTSG muốn VNCH trở lại.
10. NKYN là nơi đến để theo dõi tình hình chính trị Việt Nam. ĐTSG là nơi đến để biết về Việt Nam xưa.
Như đã nói,c ả 2 trang đều làm rất tốt công việc của mình. Nếu không có 2 trang này thì tôi cá rằng thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ mãi ngủ mê trong đen tối. Xin cảm ơn các ad và trang Nhật Ký Yêu Nước và Đô Thành Sài Gòn. Ai chưa theo dõi thì theo dõi đi. PS: Và cũng cảm ơn các bạn. vì nhờ các bạn mà người ta biết đến Ku Búa nhiều hơn, dù tác động là tích cực và tiêu cực.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26815322_185913495488842_7896337359482347816_n