BHXH NHÀ NƯỚC VS QUỸ HƯU TRÍ TƯ NHÂN

[BHXH NHÀ NƯỚC VS QUỸ HƯU TRÍ TƯ NHÂN] Hiện tại Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) – tức quỹ hưu trí – người lao động Việt Nam phải tham gia đang ở mức mất cân bằng. Nghĩa là số tiền phải chi trả lại nhiều hơn số tiền thu được.
Vậy giải pháp là gì? Đó là Quỹ Hưu Trí Tư Nhân. Y chang như Quỹ BHXH Nhà Nước, nhưng khác ở chỗ, nó đầu tư vào đa dạng danh mục, và cho người lao động đứng tên.
Sau đây là 4 điểm khác biệt lớn nhất, hãy tìm hiểu và so sánh nhé. Lưu ý, ở đây chỉ so sánh về mô hình và hình thức:
1. BHXH Nhà Nước đầu tư vào trái phiếu nhà nước. Quỹ Hưu Trí Tư Nhân đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, v.v.
2. BHXH Nhà Nước có lợi tức sau lạm phát là gần 0. Quỹ Hưu Trí Tư Nhân có lợi tức trung bình 8-10%/năm.
3. BHXH Nhà Nước gom hết tiền vào một quỹ chung. Quỹ Hưu Trí Tư Nhân cho từng cá nhân đứng tên.
4. BHXH Nhà Nước lệ thuộc vào ngân sách. Quỹ Hưu Trí Tư Nhân đa dạng hóa đồng tiền.
Hiện tại mô hình này đã được áp dụng thành công ở Nhật, Singapore, Úc, Anh, Mỹ, New Zealand và Canada. Nếu cho rằng đầu tư vào thị trường quá mạo hiểm, thì vẫn có giải pháp. Tiền hưu trí vẫn mua trái phiếu nhà nước, nhưng từng cá nhân đứng tên tài khoản riêng. Sau này có thể truyền lại cho người thân hoặc rút.
Giờ giữa 2 mô hình, bạn chọn cái nào? Cái nào đem lại nhiều lợi ích và bảo vệ người lao động hơn?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26805198_185351602211698_7567258157753028777_n