CHÍNH SÁCH THUẾ – CỘNG HÒA LIÊN BANG VIỆT NAM

[CHÍNH SÁCH THUẾ – CỘNG HÒA LIÊN BANG VIỆT NAM] Thuế dù là chủ đề nhỏ nhưng có tác động cực kỳ lớn. Cơ chế đóng góp hiện tại quá bất công cho các tỉnh dưới Vĩ Tuyến 17. Chỗ thì góp ít quá nhưng ăn quá nhiều, chỗ thì góp nhiều nhưng nhận lại quá ít. Đây là một bất công dẫn ra xung đột địa phương và phân biệt đối xử. Không những vậy, nó còn khiến nhiều tỉnh thụ động, thay vì chủ động phát triển thì chỉ muốn ăn trợ cấp.

Vậy dưới cơ chế “Cộng Hòa Liên Bang” thì các tỉnh sẽ đóng góp cho trung ương ra sao? Không có gì khó và phức tạp, rất đơn giản và công bằng.
1. Mỗi tỉnh sẽ góp một mức cố định, ví dụ 50% cho ngân sách trung ương, 50% còn lại để lại địa phương. Điều này sẽ cân bằng quyền lực giữa 2 cấp. (Có thể lấy mức thuế khác).
2. Mỗi địa phương có quyền tự tăng hoặc giảm thuế. Để nơi này cạnh tranh với nơi kia để thu hút doanh nghiệp.
3. Mỗi địa phương sẽ có chính sách thu hút nhân sự riêng để cạnh tranh.
4. Mỗi địa phương sẽ đưa ra chính sách để ưu đã ngành chính trong tỉnh. Ví dụ, Khánh Hòa ưu đã ngành du lịch, Bình Dương ưu đãi ngành sản xuất, và Thanh Hóa ưu đãi ngành trồng rau má.
Tất cả đều góp phần. Mỗi tỉnh là một tiểu quốc gia nhỏ cạnh tranh với nhau. Tuy còn nhiều thứ phải nói, nhưng cái cơ bản vẫn không thay đổi. Mục đích là trao quyền lực và tiếng nói lại cho địa phương thay vì tập trung quyền lực vào trung ương. Đó sẽ là chính sách thuế của Cộng Hòa Liên Bang Việt Nam.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26239432_183428135737378_8880431443001635845_n