LIBERALISM VS CONSERVATISM – CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU

[LIBERALISM VS CONSERVATISM – CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU] Cánh Tả khác với Cánh Hữu thế nào, ở điểm nào. Rất nhiều, nhưng sau đây là 8 điểm chính:
 
1. Chính phủ – Cánh Tả: càng lớn càng tốt. Cánh Hữu: càng nhỏ càng tốt.
2. Thuế – Cánh Tả: càng cao càng tốt. Cánh Hữu: càng thấp càng tốt.
3. Lãnh đạo – Cánh Tả: sùng bái lãnh tụ. Cánh Hữu: chọn chính sách chứ không sùng bái ai.
4. Tôn giáo – Cánh Tả: vô thần. Cánh Hữu: có thể vô thần, có thể hữu thần (dự trên giá trị Thiên Chúa Do Thái).
5. Kinh tế – Cánh Tả: chính phủ can thiệp. Cánh Hữu: thị trường tự do.
6. Công bằng – Cánh Tả: công bằng kết quả. Cánh Hữu: công bằng cơ hội.
7. Quân sự – Cánh Tả: thỏa thuận, đàm phán. Cánh Hữu: cứng rắn.
8. Biến đổi khí hậu – Cánh Tả: chính phủ phải giải quyết. Cánh Hữu: để thị trường giải quyết.
 
Đó là những thứ căn bản. Những sự khác biệt khác chủ yếu dựa trên 4 điều trên. Một bên muốn chính phủ can thiệp, còn một bên muốn thị trường giải quyết. Cánh Tả coi chính phủ là giải pháp, Cánh Hữu thì coi chính phủ là vấn đề. Vậy bạn là người Cánh Tả hay Cánh Hữu?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26229395_182818629131662_264663357472710841_n