CHÍNH SÁCH KINH TẾ – CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU

[CHÍNH SÁCH KINH TẾ – CÁNH TẢ VS CÁNH HỮU] Cánh Tả (Liberal/Left Wing) khác với Cánh Hữu (Right Wing/Conservative) về chính sách kinh tế ra sao? Sau đây là những điểm khác biệt. Trong quá khứ thì cả 2 bên đã áp dụng. Cánh Tả dưới thời FDR và Obama, Cánh Hữu dưới thời Reagan và hiện tại là Trump.

1. Cánh Tả tăng thuế. Cánh Hữu giảm thuế.
2. Cánh Tả tăng chi tiêu chính phủ. Cánh Hữu giảm chi tiêu chính phủ.
3. Cánh Tả tăng thủ tục hành chính. Cánh Hữu cắt giảm thủ tục hành chính.
4. Cánh Tả tạo việc làm trong cơ quan chính phủ. Cánh Hữu muốn tư nhân tạo việc làm.
5. Cánh Tả tuyển thêm viên chức. Cánh Hữu cắt giảm viên chức nhà nước.
6. Cánh Tả muốn nhà nước đầu tư. Cánh Hữu khuyến khích tư nhân đầu tư.
7. Cánh Tả đánh thuế người giàu. Cánh Hữu giảm thuế cho những ai mạo hiểm kinh doanh.
8. Cánh Tả tăng trợ cấp. Cánh Hữu giảm trợ cấp cho những ai không cần.
9. Cánh Tả ủng hộ doanh nghiệp lớn, những tổ chức góp tiền cho họ. Cánh Hữu ủng hộ doanh nghiệp nhỏ.
Vậy chính sách của bên nào hiệu quả hơn. Dưới thời Obama, nước Mỹ đã xuống cấp trầm trọng, điều tương tự cũng đã xảy ra dưới thời Carter (Đảng Dân Chủ). Nhưng điều ngược lại đa xảy ra dưới thời Reagan và đang biến đổi dưới Trump. Câu trả lời quá rõ. Chỉ chính sách kinh tế tự do của Cánh Hữu mới có thể phát triển đất nước.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26734074_184553358958189_391080698004247567_n