ANH EM MỘT NHÀ – BẮC KỲ NAM KỲ

[ANH EM MỘT NHÀ – BẮC KỲ NAM KỲ] Tôi xin đính chính để bác bỏ mọi thông tin xuyên tạc cá nhân tôi và cả nhóm Viet Conservative. Chúng tôi lên án và phản đối bất cứ và tất cả hành vi: (1) Phân biệt vùng miền, (2) Phân biệt chủng tộc và (3) Chia rẽ dân tộc.
Trong xã hội có đa dạng người, không phải ai cũng thích nhau. Tuy nhiên, nếu ghét ai đó thì hãy ghét vì tính cách và hành vi cá nhân của người đó – chứ không phải vì vùng miền hay nơi sinh ra của họ.
Bắc Nam là anh em một nhà. Tuy có khác nhau về quan điểm sống như bao dân tộc và quốc gia khác. Nhưng tất cả đều nói chung một ngôn ngữ và là một tập thể không thể tách rời. Cho nên mọi hành vi chia rẽ đều không liên quan gì tới nhóm.
Mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng. Nếu ai đó nói gì đó về Bắc Kỳ Nam Kỳ thì đó chỉ là quan điểm cá nhân chứ không phải quan điểm của nhóm.
Cho nên nếu ai đó bị ghét thì đó là vì bản chất của cá nhân họ chứ không vì lý do nào khác. Nên ngụy biện “Phân Biệt Vùng Miền” ở đây hoàn toàn vô nghĩa.
Bắc Kỳ Nam Kỳ là anh em một nhà. Đây là quan điểm của những người Việt văn minh và của nhóm.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26219484_182697812477077_3350540954364598493_n