NHÀ TRUYỀN ĐẠO THÔNG THÁI – QUẢNG BÁ CHÚA ĐÚNG NGHĨA

[NHÀ TRUYỀN ĐẠO THÔNG THÁI – QUẢNG BÁ CHÚA ĐÚNG NGHĨA] Sống trên đời ai cũng có niềm tin riêng. Tôn giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống và xã hội, về mặt cá nhân cũng như bên ngoài. Tôn giáo ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, cư xử và hành động của từng người. Không phải tôn giáo nào cũng tích cực và ôn hòa, nhưng ai cũng có niềm tin riêng.
Khi bạn tin vào một đức tín nào đó, bạn đem lý trí của mình để bảo vệ nó. Trong mắt bạn, nó là tuyệt đối, và bạn bác bỏ hết những niềm tin khác của những người khác không cùng lý tưởng với bạn.
Lấy ví dụ Thiên Chúa Giáo (TCG). TCG đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Nó đã thúc đẩy và xây dựng sự tử tế trong xã hội. Nó là đế chế ôn hòa đầu tiên trong lịch sử nhân loại khi chinh phục con người bằng niềm tin tử tế. Chúng ta nên muốn càng nhiều người tin vào TCG chứ không phải ít hơn.
Tuy nhiên, sự thành công của TCG nhờ vào cách quảng bá thông minh và dịu dàng của các nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo ở đây không phải là những người Tin Lành gõ cửa từng nhà để giảng đạo. Nếu bạn tôn vinh TCG, quảng bá TCG và bảo vệ nó – bạn là một người truyền giáo gián tiếp. Người ta sẽ nhìn bạn để đánh giá TCG nói chung.
1. Thiên Chúa Giáo không kêu bạn phải đi vòng vòng hô hào rằng “Thiên Chúa Giáo là trên hết, các tôn giáo khác là hạ đẳng.”
2. Thiên Chúa Giáo cũng không bao giờ cho rằng nó là khoa học và mang tính chất tuyệt đối.
3. Thiên Chúa Giáo không kêu bạn phải ép người khác tin vào Chúa, trừ khi họ tự nguyện.
Cho nên khi bạn sử dụng TCG và áp đặt tư tưởng lên người khác, bạn không quảng bá TCG, mà làm nó xấu đi. Bạn làm cho người khác ghét bỏ và trở nên phản cảm. Điều đó trở nên phản tác dụng. Vậy thì có ý nghĩa gì nữa. Đúng không nào.
Nếu bạn muốn quảng bá TCG thì hãy trở thành nhà quảng cáo hoặc truyền đảo thông thái. Bạn phải lôi kéo người ta bằng sự tử tế chứ không phải là đả kích. Bạn phải công nhận sự tương đồng chứ không phải là tuyệt đối.
Nhà làm quảng cáo tài ba là người thúc đẩy hình ảnh sản phẩm và lôi kéo người khác mà họ không hề hay biết. Sự tử tế làm họ đến với bạn. Nếu không, thì điều bạn làm là vô nghĩa. Đó mới là cách quảng bá Thiên Chúa Giáo đúng nghĩa. Hãy làm nhà quảng cáo thông thái.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26731022_181801309233394_3845507666718329240_n