CONSERVATISM – ĐỊNH NGHĨA CÁNH HỮU

[CONSERVATISM – ĐỊNH NGHĨA CÁNH HỮU] Thế nào là Conservatism (tạm dịch: Cánh Hữu). Sau đây là định nghĩa cụ thể và phổ biến nhất. Để tránh gây tranh cãi vô ích và hiểu lầm. Trong bất cứ hệ tư tưởng, hội nhóm hay tổ chức nào cũng có những giá trị tuyệt đối và tương đối.

Tuyệt Đối là không thể tranh cãi, phải bảo vệ tới cùng. Còn Tương Đối thì có thể tranh cãi, nói hoài không dứt, có mức độ tương đồng và không có đúng sai.
Với lý luận đó, sau đây là những giá trị Cột Trụ của Cánh Hữu, những thứ Tuyệt Đối không ai tranh cãi:

1. Chủ nghĩa tư bản.
2. Thị trường tự do.
3. Lý luận.
4. Tự do cá nhân và ngôn luận.
5. Chính phủ giới hạn.
6. Và chính sách quân sự mạnh.
Còn Tương Đối là những gì luôn tồn tại nhưng luôn gây tranh cãi không có hồi đó. Đó là những thứ sau đây:
1. Thuyết tiến hóa và tạo hóa.
2. Tôn giáo (Thiên Chúa Giáo). Bạn có thể cho rằng Cánh Hữu bắt đầu từ Thiên Chúa Giáo, được người Kitô-hữu phát triển. Nhưng Thiên Chúa Giáo không phải là tuyệt đối, những tín đồ tôn giáo khác như Phật và Hindu hoàn toàn có thể theo đuổi những giá trị Tuyệt Đối ở trên.
3. Vô thần và hữu thần. Bạn không cần phải tin vào thần thánh.
4. Chủng tộc và văn hóa.
5. Quan hệ đồng giới.
6. Những thứ còn lại.
Đó, định nghĩa cụ thể nhất. Cho nên mấy bạn đừng nói Cánh Hữu phải theo Thiên Chúa Giáo. Giá trị cốt lõi và cột trụ là Chủ Nghĩa Tư Bản và Tự Do Cá Nhân. Không có 2 cái đó thì không có những thứ sau. Theo tôi, đó là Conservatism (Cánh Hữu).
Ku Búa @ Viet Conservative
26239888_181931325887059_1378846134577483969_n