NHÓM VCCL KHÔNG CHỬI BẮC KỲ

[NHÓM VCCL KHÔNG CHỬI BẮC KỲ] Để tôi đính chính điều này. Nhóm Viet Conservative Classical Liberal (VCCL) không có chủ trương chửi hay kỳ thị Bắc Kỳ. Tất cả những bài viết đều là quan điểm cá nhân và không đại diện cho nhóm hay người khác.
 
Mục đích của nhóm là phân tích các chủ đề kinh tế, xã hội và chính trị ở Việt Nam và ngoài nước. Nhưng vì nhiều lý do nên nhiều thành viên chửi Bắc Kỳ. Không ai muốn, nhưng mà:
 
1. Đa số người Bắc Kỳ quá xấu.
2. Đa số đảng viên là Bắc Kỳ.
3. Và nhiều vụ tham nhũng đều có liên quan tới Bắc Kỳ.
 
Chửi Bắc Kỳ ở đây là chửi những đứa mất dạy vô học, chứ không phải người miền Bắc. Tuy nhiên, chửi Bắc Kỳ thì phải nói cho liên quan tới chính trị chút xíu. Ví dụ như Ku Búa thường phân tích tại sao người Bắc thế này thế nọ – vì bị ảnh hưởng CNXH.
 
Còn nếu chửi không, chửi cho có, thì đó là chửi ngu. Không ai phục cả. Bớt chửi giùm cai đi. Nhai đi nhai lại hoài chán chết mẹ.
 
Ku Búa @ Viet Conservative
26230162_180253152721543_4797172658640639793_n