NGƯỜI GIÀ – Ở MỸ VS VIỆT NAM

[NGƯỜI GIÀ – Ở MỸ VS VIỆT NAM] Dù biết là so sánh như vậy quá lệch, nhưng rảnh nên so sánh. Người già về hưu ở Mỹ khác với Việt Nam sao. Lưu ý, tôi dùng Mỹ nhưng bạn có thể áp dụng cho bất cứ nước Phương Tây nào khác như Anh, Úc hay Pháp.
1. Người già ở Mỹ nhận lương hưu $1000-1500/tháng. Người già ở Việt Nam nhận lương hưu đủ để mua mì gói.
2. Người già ở Mỹ đi du lịch đó đây. Người già ở Việt Nam chui ra chui vô cái nhà và chỗ làm, nếu nghèo thì đi bán vé số.
3. Người già ở Mỹ có nhà cửa, trả hết nợ. Người già ở Việt Nam có nhà thì tốt, không có thì đi bụi.
4. Người già ở Mỹ ở nhà hưởng tuổi già. Người già ở Việt Nam đi làm SML.
5. Người già ở Mỹ được chăm sóc y tế miễn phí. Người già ở Việt Nam không tiền thì không ai khám.
6. Người già ở Mỹ thấy cuộc sống thất đẹp. Người già ở Việt Nam thấy cuộc sống thật ĐMCS.
Giờ bạn muốn về hưu ở đâu?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26166881_180053012741557_3350689715436560520_n