KHI CON GÁI TỚI THÁNG

[KHI CON GÁI TỚI THÁNG] Đây là kinh nghiệm cá nhân, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Làm con gái thật tuyệt vời, trừ khi bị bệnh nữ. Con gái đa số vui vẻ tươi cười, nhưng trừ khi “tới tháng” thì sẽ điên khùng như chó dại. Cho nên tốt nhất đừng chọc tức họ, cũng đừng làm gì khiến họ bực.
 
Bạn nào làm chủ thì khi nhân viên nữ của mình bị bệnh nữ, hãy cho họ nghỉ có lương, họ sẽ đời đời nhớ ơn bạn và trung thành suốt đời. Đồng nghiệp nam nào khi có đồng nghiệp nữ bị bệnh nữ, thì nên gánh phụ công việc của họ một chút.
 
Mỗi tháng tụi con gái sẽ có trung bình 2-4 ngày điên, đó là ngày họ bị bệnh nữ. Nên nếu bạn có bị chửi thì hãy im lặng coi như không có gì. Đó là phép lịch sự của quý ông và xã hội văn minh.
 
Ai nghe lời Ku Búa sẽ được gái ngưỡng mộ và yêu thương suốt đời. Còn ai không nghe thì đừng hỏi vì sao mình mãi FA.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26219480_1202623929871119_2311402787150777182_n