ĐẠI HỌC VIỆT NAM VS ÚC – NẶNG CỠ NÀO

[ĐẠI HỌC VIỆT NAM VS ÚC – NẶNG CỠ NÀO] Để muốn biết chương trình đại học ở Việt Nam nặng cỡ nào thì hãy so sánh với thế giới. Vì các trường đại học hiện đại ở Phương Tây đều phát triển tương đối nhau nên số lượng môn cũng vậy. Ở đây tuy tôi sử dụng Úc nhưng bạn có thể thay thế nó bằng Mỹ, New Zealand, Anh hay bất cứ nước Phương Tây nào – vì số lượng môn cũng tương đương.
 
1) Số năm học – Việt Nam 4-5 năm, Úc 4 năm.
2) Số môn học – Việt Nam 50-62 mốn, Úc 32 môn.
3) Một học kỳ học – Việt Nam 7-10 môn, Úc 4 môn.
4) Số môn Marx Lenin – Việt Nam 7 môn, Úc không học.
 
Nghĩa là một sinh viên cùng bằng cấp ở Việt Nam phải học gấp đối sinh viên ở Úc. Khoan nói về chất lượng hay sự công nhận của bằng cấp. Nhìn vào có thể thấy đại học Việt Nam nhồi nhét sinh viên ra sao.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26168137_179712396108952_459010201419827930_n