LAO ĐỘNG NỮ NGHỈ NGÀY BỆNH NỮ

LAO ĐỘNG NỮ NGHỈ NGÀY BỆNH NỮ] Làm con gái rất sướng, trừ cái ngày bị bệnh nữ, cho là 2 ngày đi. Hiện tại thì phái nữ đi làm vẫn chỉ được nghỉ như phái nam. Con gái mà đi làm khi bị bệnh nữ sẽ như một cái xác không hồn, không làm ăn được gì hết. Đây là điều bất công tôi muốn giải quyết.
 
Tuy nhiên, nếu ép doanh nghiệp cho con gái nghỉ 2 ngày bệnh nữ thì là độc tài. Doanh nghiệp sẽ trả lương cho phái nữ thấp hơn, và mèo vẫn hoàn mèo. Cho nên đây sẽ là mô hình của Ku Búa
 
1. Doanh nghiệp được khuyến khích cho nhân viên nữ nghỉ thêm 2 ngày bệnh nữ mỗi tháng, trả lương bình thường.
2. Số tiền doanh nghiệp dùng để trả lương cho nhân viên nghỉ ngày đó sẽ được dùng vào khoản trừ thuế thêm, với giá trị tương đương. Ví dụ: lương 2 ngày đó là 400k, DN được lấy 400k đó trừ thêm vào khoản trả thuế vào cuối năm. Như tổng khoản thuế phải trả là 10 tr, trừ 400k thì phải trả 9.6tr thôi.
3. Điều này tạo động lực cho doanh nghiệp để họ ưu đãi phái nữ hơn.
4. Nếu bị bệnh nữ vào cuối tuần thì không cần phải nghỉ. Nhưng nếu bị vào ngày thường thì nên nghỉ.
 
Vì sao phải nên làm vậy? Vì làm con gái đã là một thiệt thòi. Mỗi lần bị bệnh nữ là một sự ám ảnh. Phụ nữ cũng phải mang thai và sinh con. Cho nên điều này là nỗ lực cơ bản của chúng ta để bảo vệ và tôn vinh họ. Cả doanh nghiệp và chính phủ phải bắt tay nhau để hỗ trợ.Vì một xã hội tôn vinh phái nữ.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
26219480_1202623929871119_2311402787150777182_n