NGHÈO THEO PHẢN ĐỘNG, GIÀU THEO CS

[NGHÈO THEO PHẢN ĐỘNG, GIÀU THEO CS] Hồi đó xóm tui có nhà kia, bà con xa, nói chung cũng cùng dòng họ. Gia đình họ nghèo nhưng rất có tình nghĩa. Chiều nào cũng qua nhà lai rai lon bia và con cá khô và tám dóc. Mấy dịp lễ thì lúc nào cũng qua. Gặp ai cũng chào và lúc nào cũng cười.
Rồi tới đợt sốt giá BDS tầm năm 2007, nhà đó trúng đất. Bán đất được 10 tỷ, nửa triệu đô chứ không phải giỡn chơi. Thế là từ đó lên mặt. Phải nói là xoay 180 là quá nhẹ. Từ đó trở đi không bao giờ qua nhà, không chào hỏi, cũng không đi thăm mỗi dịp lễ, như thể người xa lạ. Hiếm lắm, như dịp giỗ mới ăn chung. Nghèo thì thân, chửi CS như gì. Nhưng bán đất giàu lên thành đại gia thì quay mặt, “CS gì mày ơi, mình lo thân mình đi.” Tới bây giờ tôi vẫn cay cú bộ mặt khốn của đám đó.
Ở xứ này tôi thấy rất lạ. Hễ đứa nào giàu lên một cái, chủ yếu là nhờ bán đất ăn may, thì quay mặt 180 với bạn bè cũ và phản động ngay. Trước đây nghèo còn chửi CS này nọ, nhưng giàu lên thì im re. Cho nên đâu phải ngẫu nhiên cái xứ này có cứ vậy hoài.
Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện tại quá bám theo CS và thụ động. Một khi đã ăn theo xu hướng này thì chỉ có chết mới bỏ. Ở các nước khác, càng giàu thì người ta càng có ý thức với xã hội và chính trị. Nhưng ở xứ này, càng giàu thì càng thụ động và an phận với thể chế. Thấy chưa, có phải ngẫu nhiên mà CS tồn tại tới giờ đâu. Vì dân muốn nó thế.
Đối với bọn Bắc Kỳ thì càng rõ hơn hết. Lúc nghèo đói thì “anh anh, ba ba, vâng dạ.” Giàu lên rồi thì: “Éo biết bố mày là ai à?” ĐM cái xã hội và tầng lớp trung lưu này.
PS: Hiện tại tôi chạy xe ôm, khi thành đại gia rồi thì tôi cũng bỏ cái trò phản động này liên. hehehe
Ku Búa @ Cafe Ku Búa