HAI VIỆT NAM – VNCH VS CHXHCNVN

[HAI VIỆT NAM – VNCH VS CHXHCNVN] Rảnh nên so sánh chút về 2 đất nước. Dù VNCH không còn như di sản nó vẫn còn.

1. VNCH cờ Vàng 3 sọc đỏ. CHXHCNVN cò đỏ sao vàng.
2. VNCH có khẩu hiệu là “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm.” CHXHCNVN có khẩu hiệu là “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.”
3. VNCH có thể chế dân chủ – Dân Cử Dân Bầu. CHXHCNVN có thể chế độc tài, Đảng Cử Dân Bầu.
4. VNCH theo kinh tế thị trường. CHXHCNVN theo kinh tế thị trường phiên bản CNXH.
5. VNCH được thế giới quý trọng. CHXHCNVN bị thế giới khinh bỉ.
6. VNCH xuất khẩu nhân tài đi khắp nơi. CHXHCNVN xuất khẩu đỉ và ăn cắp khắp nơi.
7. VNCH toàn dân hạnh phúc. CHXHCNVN có dân oàn khắp nơi.
8. VNCH khiến ai cũng tự hào. CHXHCNVN khiến ai cũng xấu hổ.
9. VNCH khiến con người tử tế. CHXHCNVN khiến con người mất dạy.
10. VNCH vẫn được nhớ dù đã chết. CHXHCNVN bị dân ước là đã chết dù đang sống.
Nếu được chọn, bạn chọn Việt Nam nào?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
25550639_173568543390004_9131887489016129598_n