THUẾ – VẶT LÔNG VỊT

[THUẾ – VẶT LÔNG VỊT] Có thằng nông dân Park Kee kia nuôi vịt để làm thịt, đẻ trứng và vặt lông bán. Dạo này lông vịt rất có giá nên ông ta tập trung nuôi vịt rồi lấy lông nó bán, nhiều tiền hơn.
Thế là ngày kia ông ta đi vào phía Nam của trại vịt rồi nói với con vịt: “Ê lịt mẹ mày, giờ tao vặt lông mày bán. Tao không làm thịt mày nữa đâu, nhưng mày phải cho tao vặt. Tao vặt ít lắm, không đau đâu. Mỗi ngày vài cọng thôi.”
Con vịt nghe vậy liền nói: “Được được, tưởng gì, chuyện nhỏ, vặt đi. Mỗi ngày vài cọng thì nhằm nhò gì. Lịt con mẹ.”
Thế là ông nông dân Park Kee kia vặt lông, mỗi con vài cọng, mỗi ngày vài cọng, tổng cộng vài trăm cọng lông. Ngày thứ 2 ông ta tới vắt thì ông ta nói: “Hôm nay cũng như hôm qua thôi, tao vắt vài cộng lông thôi, làm gì la lên thế?” Con vịt thấy vậy cũng im im, vặt có vài cọng thôi chứ nhiêu. Đâu cần phải la ầm lên.
Rồi ngày thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi 10. Mỗi ngày bày vịt kia vị vặt vài cọng lông.
Rồi chiều hôm nọ nóng quá nên bày vịt mới rủ rau đi tắm ao. Vừa nhảy xuống ao, thấy bản thân mình dưới mặt nước thì lũ vịt liền hét: “ĐCM nó, sao tao đéo còn cọng lông nào thế? Lịt con mẹ nó. Lịt con mẹ thằng Park Kee Cho kia, trả lông lại cho tao. Lịt mẹ.”
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
25550396_546857995665241_450978526838254148_n