NGHỆ THUẬT MARKETING CHÍNH TRỊ – THÔNG ĐIỆP TÍCH CỰC

[NGHỆ THUẬT MARKETING CHÍNH TRỊ – THÔNG ĐIỆP TÍCH CỰC] Khi nhắc đến chính trị chúng ta thường nghĩ đây là một công việc dựa trên lý tưởng, bè phái hay lập trường. Đúng một phần. Quan trọng hơn hết, nó là một trò chơi Marketing. Mỗi bên tìm cách tiếp cận thị trường để quảng bá lập trường của mình. Tôi xin áp dụng nguyên lý này vào Việt Nam.
 
Là một người thường xuyên tham gia diễn đàn trong và ngoài nước, tôi để ý một điều rất ngạc nhiên mà đáng lẽ ra phải thấy từ lâu. Đó là cách bạn sử dụng từ ngữ ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả tiếp cận đối phương. Khi bạn sử dụng thông điệp tiêu cực, xác suất cao là họ sẽ xa lánh bạn. Nhưng khi sử dụng thông điệp tích cực, thì kết quả sẽ ngược lại, họ sẽ tự động đến với bạn.
 
Chưa hiểu hả, để tôi ví dụ. Khi tôi nói với người khác là “tôi chống CS, chống CNXH” thì người ta ngay lập tức xa lánh tôi ngay, như thể tôi mới nói gì đáng sợ. Nhưng khi tôi nói “tôi quảng bá thị trường tự do, tự do kinh tế, chủ nghĩa tư bản và giảm thủ tục hành chính” – kết quả lại khác liền. Người ta ngay lập tức được tôi cuốn hút.
 
Khi bạn nói bạn “ủng hộ dân chủ” người ta sẽ chửi bạn là “phản động.” Nhưng khi bạn nói “tôi ủng hộ sự cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản” thì chẳng ai gọi bạn là phản động cả. Không những vậy, họ lại đồng ý với bạn.
 
Hãy suy ngẫm về điều này. Tôi nói 2 câu như nhau. “Chống CNXH” và “Ủng hộ thị trường tự do” là 2 mặt của một đồng xu. Nhưng lại có 2 kết quả khác nhau. Một cái là thông điệp tiêu cực, một cái là thông điệp tích cực.
 
Khi bạn sử dụng điều tích cực, rất khó để người khác bất đồng với bạn. Cho dù họ muốn phản bác cũng vô cùng khó, vì họ vừa đồng ý vừa không đồng ý. Đây là cách khóa miệng đối phương lại.
 
Nếu bạn nói “CNXH thối nát thật” thì ngay lập tức sẽ bị soi mói và chỉ trích, nhất là từ thành phần cực đoan. Nhưng khi điều chỉnh thành “Chủ nghĩa tư bản làm Việt Nam giàu có thật” – thì chẳng ai chỉ trích bạn được, mặc dù bạn đang chỉ trích CNXH. Cách bạn sử dụng ngôn từ ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả tiếp cận.
 
Một ví dụ nữa là về chủ đề phá thai, đây là điều gây nhiều cảm xúc và bất đồng. Nếu bạn nói “ĐM bọn nào ủng hộ phá thai, phá thai là sai, tao phá mày thì mày chịu không?” thì người ta sẽ nóng máu chửi bạn. Nhưng khi nói “Sự sống bắt đầu trong bụng mẹ, sự sống thật tuyệt vời” hay “Các cô gái ủng hộ sự sống thật xinh đẹp” thì kết quả thay đổi ngay lập tức. Những người cho rằng phá thai là quyền phụ nữ cũng không thể phản đối hay chỉ trích bạn được. Bạn đã vô tình thắng cuộc tranh luận bằng cách thay đổi thông điệp tiêu cực sang tích cực.
 
Quảng bá hay tuyên truyền trong chính trị vừa là một môn khoa học và nghệ thuật, người truyền đạt là nghệ sĩ. Cho từ nay thay vì chỉ trích CNXH thì “hãy ủng hộ CNTB”, thay vì chửi ĐCS thì hãy “ủng hộ cải cách hành chính.” Chẳng ai chửi bạn được. Dù họ rất rất muốn quy bạn là phản động thì họ cũng bó bay. Đó là nghệ thuật marketing trong chính trị.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa