ĐẠI HỌC PHƯƠNG TÂY DẠY MARXISM

[ĐẠI HỌC PHƯƠNG TÂY DẠY MARXISM] Một bạn đọc nhắn tin cách đây 4 tháng, nhưng Ku Búa chảnh nên không trả lời, giờ mới trả lời. Bạn ấy đưa cái tin đại học Fulbright sẽ dạy môn Kinh Tế/Chủ Nghĩa Marx (Marxism) – ý kiến của thằng Xe Ôm thất học này là gì?
 
Trước tiên, để xác nhận thông tin, hầu hết đại học ở Phương Tây đều giảng dạy môn Kinh Tế hoặc Chủ Nghĩa Marx (Marxism, Marxist Economics). Có nhiều tên gọi nhưng đại khái là học về Marx. Tuy nhiên nó không phải là môn bắt học, nó chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế. Nếu bạn học bằng Cử Nhân Kinh Tế thì bạn phải học môn Marx, còn không thì nó sẽ nằm trong chương trình hoặc một môn nào đó.
 
Vậy tại sao các trường đại học Phương Tây lại dạy Kinh Tế Marx? Sau đây là những ý do:
 
1. Cho dù bạn thích hay không, tư tưởng Marx đã có tác động vô cùng lớn trong lịch sử và hiện tại. Nó là nền tảng cho cuộc cách mạng Nga, Trung Quốc và chiến tranh Việt Nam. Gần 80% của thế kỷ 20 là đấu tranh tư tưởng giữa Chủ Nhĩa Tư Bản và Chủ Nghĩa Cộng Sản.
2. Học kinh tế Marx để hiểu nó là gì, vì sao nó thất bại. Chứ không phải để quảng bá nó. Nếu bạn muốn chỉ trích kinh tế Marx thì trước tiên phải tham khảo và phân tích nó. Đây là điều cơ bản.
3. Sự thất bại của Liên Xô và kinh tế Trung Quốc thời Mao là bài học cho các nhà kinh tế, kinh doanh và tài chính.
 
Cho nên các trường đại học Phương Tây dạy kinh tế Marx vì nó nằm trong chương trình. Bạn không nhất thiết phải học hay đọc cuốn Tư Bản Luận, bạn nên nhưng không cần, vì rất khó hiểu.
 
Còn đại học ở Việt Nam thì ép sinh viên học tư tưởng Marx để tẩy não, ai cũng phải học, sinh viên trong ngành hoặc ngoài ngành cũng phải học. Quan trọng nhất là họ không được suy luận và chỉ trích.
 
Còn việc đại học Fulbright giảng dạy Chủ Nghĩa Marx là điều dễ hiểu. Nhưng nó là môn bắt buộc, tự chọn hoặc chuyên ngành thì chưa biết. Điều quan trọng là sinh viên học có được phân tích và phản biện không, chứ không học môn này là xấu. Bạn muốn hiểu vì sao CS thất bại thì phải hiểu Marx, biết ông ta viết gì, biết ông ta là ai – để có thể hiểu những sai lầm trong học thuyết và thực tế.
 
PS: Mấy bạn nào nhắn tin mà tôi chưa trả lời thì thông cảm, tôi bận và rất chảnh. Nếu gái nhắn tin thì tôi trả lời liền, lạ vậy đó.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa