BẮC 54 VS 75

BẮC 54 VS 75] Không người Bắc nào cũng như nhau. Có sự khác biệt rất lớn giữa Bắc 54 và Bắc 75.

1. Bắc 54 là trí thức, thi sĩ, doanh nhân. Bắc 75 là bọn lưu manh, mất dạy.
2. Bắc 54 ăn nói lễ phép, lịch sự. Bắc 75 ăn nói bố láo, mất dạy.
3. Bắc 54 đa số là người Công Giáo, tin vào Chúa. Bắc 75 tin vào Đ và Bác Hờ.
4. Bắc 54 ghét chửi và nói tục. Bắc 75 văng tục là nghề của chàng, “Địt Mẹ” là câu cửa miệng.
5. Bắc 54 sống nề nếp, tử tế. Bắc 75 sống dơ và lộn xộn.
6. Bắc 54 chạy CS để vô Nam. Bắc 75 vô Nam để quảng bá CS.
7. Bắc 54 ghét CS và cấm con cháu vô Đ. Bắc 75 khoái vô Đ và tìm mọi cách để vô biên chế.
8. Bắc 54 đi đâu cũng được người ta quý mến. Bắc 75 đi đâu cũng bị ghét.
9. Bắc 54 nói tiếng Việt chuẩn. Bắc 75 nói ngọng.
10. Bắc 54 cười Haha khi được gọi là “Đồ Bắc Kỳ.” Bắc 75 thì chửi “ĐCM phân biệt vùng miền à.”
CNXH làm người Bắc mất dạy. Vậy giữa 2 loại Bắc thì bạn chọn Bắc nào?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
bắc 54 75 (1)