BINARY OPTIONS – TRÒ CỜ BẠC

[BINARY OPTIONS – TRÒ CỜ BẠC] Dạo này thấy xuất hiện mấy quảng cáo chơi Binary Options trên web và Facebook. Thấy ngứa mắt quá nên phải gõ. Đây không phải là đầu tư, cũng không phải là tài chính, mà chỉ là loại cá độ – như cá độ bóng đá.

Binary Options là gì? – Nó mượn danh một hợp đồng phái sinh lựa chọn (options) để đánh lừa người thiếu hiểu biết. Options là hợp đồng cho người ta quyền mua một tài sản trong tương lai ở mức giá cố định. Ví dụ, Options cho bạn quyền mua cổ phần Apple ở mức giá 180, thời hạn 3 tháng. Nếu giá thị trường cao hơn 180 thì coi như bạn lời, ngược lại thì bạn lỗ.
Binary Options không hề có chức năng này. Nó được gọi là Binary vì nó có 2 kết quả – Lời hoặc Lỗ, Lên Hoặc Xuống. Bạn không hề có quyền mua cái gì hay sở hữu hợp đồng gì. Bạn đơn thuần chỉ cá độ với nhà cái về giá cả của cái gì đó. Ví dụ: Cá $1 rằng tỷ giá EUR sẽ cao hơn 1.1111 trong 1 phút sau. Nếu cao hơn bạn ăn, nếu thấp hơn bạn mất trắng $1.
Hình thức y chang cá độ bóng đá. Trường hợp A, trường hợp B, nhà cái ăn phần chênh lệch. Tỷ lệ và lợi nhuận được điều chỉnh để cân đối dưa theo cung cầu. Thường sẽ như sau.
1. Cá $10 rằng tỷ giá EUR/USD sẽ cao/thấp hơn trong 1 phút. Nếu cá đúng bạn ăn $8 + $10 vốn. Còn nếu sai thì mất $10.
2. Luôn có 2 người cá $10, tổng cộng là $20. Nhưng mức nhà cái chi trả chỉ là $18. Nghĩa là một bên thế nào cũng lỗ để bên kia thắng, rồi nhà cái ăn 20%. Lợi nhuận quá dễ.
3. Chưa gì thì xác suất thua của bạn đã được xác định trước rồi.
4. Không có gì đảm bảo giá cả sẽ minh bạch và ăn theo thị trường thật.
Một vấn đề nữa là khi tham gia thì mức lợi nhuận tối đa của bạn đã bị giới hạn. Khi mua cổ phần của Apple, ví dụ $100 đi, bạn có cơ hội nhân đôi tiền mình trong dài hạn nếu cổ phiếu tăng giá. Nhưng với Binary Options, bạn chỉ cá độ và nhận được mức lợi tức 80% hoặc mất trắng.
Nếu bạn là dân cờ bạc và thich cảm giác mạnh, cứ chơi. Nhưng đừng gọi nó là đầu tư và cũng đừng gọi nó là tài chính. Các nhà cái hoạt động Binary Options với giấy phép cờ bạc chứ không phải dịch vụ tài chính. Tôi xin hết.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
25289329_543318229352551_536062870558400277_n