TƯ BẢN PHÁT TRIỂN ĐẤT NUỚC RA SAO

[TƯ BẢN PHÁT TRIỂN ĐẤT NUỚC RA SAO] Không phải nước tư bản nào cũng giàu, nhưng tất cả các nuớc giàu đều là các nước tư bản. Nhưng vì sao? Chúng ta hãy tự hỏi vài câu sau đây.
 
1. Chủ Nghĩa Tư Bản (CNTB) có cơ chế hay cái gì đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển?
2. Vì sao Việt Nam chỉ phát triển khi chính phủ thực hiện Đổi Mới, dẹp bỏ chính sách kinh tế CNXH?
 
CNTB có những đặc trưng sau đây để phát triển đất nước mà các mô hình khác không có.
 
1. Tư hữu. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói vậy. Từ thời xa xưa tất cả tài sản đều thuộc quyền sở hữu của vua chúa và tầng lớp quý tộc. Người dân còn lại chỉ là thuê cho tầng lớp cai trị và không được sở hữu gì. CNTB đã thay đổi điều này. Dưới CNTB, quyền sở hữu là thứ bất khả xâm phạm. Nó là nền tảng để phát triển. Vì chỉ khi con người có quyền sở hữu thì họ mới có động lực để làm giàu. CNXH thì ngược lại, chẳng ai sở hữu gì nên chẳng ai có động lực để làm việc.
2. Lợi nhuận và lỗ. Hai cái này như đèn xanh và đèn đỏ báo tín hiệu cho các doanh nhân để đầu tư vào đâu. Nếu lời thì thị trường ra tín hiệu tích cực, còn đỏ là tiêu cực. Các doanh nghiệp và doanh nhân nhìn vào đây để phân phối tài nguyên. CNXH thì hoàn toàn không có lời lỗ, chỉ làm theo chỉ đạo của nhà nước.
3. Sự cạnh tranh. Dưới CNTB, nếu bạn muốn kiếm tiền thì phải phục vụ và cạnh tranh với người khác để chiếm những đồng tiền của họ. Chính sự cạnh tranh về mọi mặt mới khiến con người chủ động và sáng tạo. Nó thúc đẩy con người phải luôn cải tiến để phát triển. CNXH thì không hề có điều này, chỉ nhà nước mới có quyền cho nên chẳng coi ai ra gì. CNXH là áp đặt và bạo lực.
4. Tự do. CNTB đi đôi với tự do. Nền kinh tế sáng tạo cần sự cải tiến và nó chỉ xuất hiện khi con người được tự do tư duy và làm việc.
 
Bốn điều trên tuy trông hiển nhiên nhưng trong lịch sử, nó là những điều chưa hề có. Nó chỉ bắt đầu vào thế kỷ 18 và thực sự được áp dụng khi Mỹ trở thành một nước độc lập. Nếu bạn muốn biết vì sao một quốc gia kia lại nghèo, thì đó là vì họ không có 4 thứ trên. Họ có thể có dân chủ, nhưng thiếu đi thị trường giao dịch tự do và sự cạnh tranh thì họ vẫn nghèo.
 
Nếu một nước nào đó muốn gọi bản thân là nước tư bản thì phải có 4 điều trên. Chỉ Chủ Nghĩa Tư Bản và động cơ của nó mới có thể phát triển đất nước. Những mô hình còn lại chỉ là sự mơ hồ và ảo tưởng. Nếu bạn muốn đấu tranh để đất nước phát triển, thì hãy quảng bá Chủ Nghĩa Tư Bản.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
24909976_540965872921120_5030358598882544106_n