NGƯỜI VIỆT ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ – 58%

[NGƯỜI VIỆT ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ – 58%] Một công nhân lương 6 triệu 1 tháng đóng bao nhiêu thuế? Anh ta tiêu cứ cho là hết 6 triệu đi thì anh ta đã đóng bao nhiêu tiền thuế?
1. Bảo hiểm xã hội – 26% x 6tr = 1,560,000
2. Bảo hiểm y tế – 4.5% x 6 tr = 270,000
3. Bảo hiểm tai nạn – 2% x 6 tr = 120,000
4. Phí công đoàn – 2% 6 tr = 120,000
5. Thuế VAT – 10% x 5 tr = 500,000
6. Thuế xăng dầu – 3k x 20L = 60,000
7. Thuế lạm phát – 10% x 6 tr = 600,000
8. Đút lót – 200,000
9. Phí cho CSGT – 100,000
TÔNG CỘNG 3,530,000. Tức 58.8% lương tháng. Nghĩa là trung bình, một người Việt Nam phải đóng 58% thu nhập cho chính phủ. Đổi lại thì họ nhận được gì? ĐCM thằng nào nói “mày đã làm gì cho đất nước chưa?”
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
24312570_540210836329957_6066212946965129638_n