CHỐNG CS – 10 CÁCH ĐỂ BẤT TUÂN DÂN SỰ

[CHỐNG CS – 10 CÁCH ĐỂ BẤT TUÂN DÂN SỰ] Theo dõi vụ các tài xế phản đối trạm BOT Cai Lậy khiến tôi suy ngẫm về hành vi “Bất tuân dân sự” hay chính xác hơn là “Chống CS một cách khôn ngoan.” Hiện tại thì nếu bạn cầm cờ vàng VNCH hay tham gia biểu tình thì thế nào cũng bị bắt. không những vậy, người dân cũng sẽ chửi bạn chứ không hề ủng hộ. Với tình trạng đó, chúng ta có thể làm gì? Theo đôi, bạn có thể chống CS hay bất tuân dân sự bằng những cách sau đây:
 
1. Đa dạng hoá tài sản ra nuớc ngoài. Đây là quy luật tự nhiên. Người Mỹ cũng đa dạng hoá danh mục đầu tư chứ không hề đặt hết vốn ở Mỹ. Đa dạng hoá giúp gây áp lực vô hình về mặt kinh tế và đảm bảo sự ổn định tài chính cho bạn.
2. Mua vàng trữ. Điều này phòng hờ lỡ chính quyền in tiền nhiều quá khiến lạm phát tăng. Sở hữu vàng là cách bảo vệ bản thân và gia đình.
3. Học tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn tránh xa báo chí trong nuớc và tiếp xúc với kiến thức quốc tế. Chính phủ không thể làm ngu bạn đuợc.
4. Đừng tham gia vào biên chế nhà nước. Đừng tiếp sức nhân lực cho bộ máy.
5. Lâu lâu nói vài câu vu vơ với bạn bè như “ĐM sáng tao bị thằng chó vàng thổi. Má cái chế độ này chó thiệt.” Chẳng ai gọi bạn là phản động, họ sẽ hưởng ứng tích cực.
6. Chơi chiêu của các tài xế ở trạm Cai Lậy. Nếu có thể thì bạn hãy tham gia.
7. Nếu đi biểu tình hay chống đối gì thì hãy mang cờ đỏ sao vàng và hình Bác Hồ. Làm vậy để không cho họ cớ để đàn áp. Hãy vừa biểu tình vừa hô khẩu hiệu “ĐCSVN quang vinh muôn năm.” Trong mắt người dân và chính phủ, bạn đang chống tham nhũng chứ không phải chế độ.
8. Tham gia giao lưu các nhóm trên Facebook, như nhóm Viet Conservative, theo tôi đó là một trong những nhóm hay nhất. Vừa nạp kiến thức và quen thêm bạn mới.
9. Chửi Bắc Kỳ. Đa số CS là Bắc Kỳ, và đa số Bắc Kỳ thích CS. Cho nên chửi Bắc Kỳ là một cách để bạn chống CS mà không sợ bị quy là phản động. Chửi Bắc Kỳ cũng là một môn thể thao ráta vui, bạn thử đi.
10. Và cuối cùng, hãy theo dõi những trang hữu ích, ví dụ như Cafe Ku Búa.
 
Nếu là 1 trong 10 điều trên thì bạn đã góp sức thay đổi bản thân và xã hội rồi đó. Khi chưa có một hành động cụ thể, thì điều tối thiểu bạn có thể làm là làm thức tỉnh nhiều nguời. Theo tôi, điều đó đã là bất tuân dân sự rồi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa