GIÁO SƯ TIẾN SĨ THỜI CNXH

[GIÁO SƯ TIẾN SĨ THỜI CNXH] Cái này ai cũng biết rồi nhưng mà phải nói. Ở Việt Nam, những người làm ra những sáng chế khoa học thường là những nông dân bần nông ngu dốt, thành phần được coi là vô học của xã hội. Còn giới trí thức Giáo Sư Tiến Sĩ (GSTS) thường làm mấy chuyện khùng điên, điển hình là ông GSTS Bùi Hiền với đề xuất đổi chữ viết.
Vì sao lại như vậy. Bạn muốn hiểu vấn đề thì phải hiểu cơ chế. Sau một tiếng tìm hiểu, tôi có thể nói tóm tắt như sau:

  1. Muốn vô biên chế giáo dục ở bậc đại học thì chủ yếu qua quan hệ. Bạn đôi trước đây là giảng viên trường Khoa Học Tự Nhiên tiết lộ cho tôi điều này.
  2. GSTS không được trả lương theo năng suất mà theo số lượng năm giảng dạy. Nghĩa là làm 20 năm không đóng góp gì cho kho tàng kiến thức cũng không sao, vẫn là GSTS.
  3. Hệ thống giáo dục bây giờ quá nát và có thể mua bằng tiền. Không phải trường nào cũng vậy. Nhưng quy luật là vậy. Muốn làm luận án tiến sĩ cũng phải biết điều với người hỗ trợ mình.
  4. Biên chế ưu tiên cho cán bộ và Đảng viên. Điều này hiển nhiên, vì người trung thành sẽ bảo vệ thể chế.
  5. Chức GSTS thực chất là hàm do nhà nước cấp chứ không phải cơ quan độc lập nào.

Cho nên cứ như thế, ngày càng nhiều người khùng điên được phong cấp tiến sĩ. Vì không học thức, cũng không có động lực nên họ chủ yếu làm mấy trò khùng điên cho thiên hạ chửi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
24232017_539300629754311_921463447315997568_n