5 QUY LUẬT HUYNH ĐỆ

[5 QUY LUẬT HUYNH ĐỆ] Muốn làm việc nhóm lâu dài thì phải có quy luật và kỷ luật. Một hội Huynh Đệ nếu muốn bền vững thì các thành viên phải tuân thủ kỷ luật thép. Mặc dù nhóm vừa ảo vừa không ảo nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng phải hiểu vài quy luật. Để sau này có gì hỗ trợ lẫn nhau. Sau đây là 5 quy luật huynh đệ, đúng tinh thần.

  1. Không được đấu tố hay bán đứng đồng đội. Ví dụ, thằng kia cho tiền để bảo tố cáo đồng đội thì tuyệt đối không được làm. Vì bạn sẽ sống như chết, chẳng ai xem bạn ra gì.
  2. Giữ bí mật thành viên và hoạt động.
  3. Không được phân biệt giàu nghèo hay địa vị.
  4. Khi một thành viên gặp nạn, cả nhóm phải hỗ trợ, không dài dòng.
  5. Và khi một người nào vi phạm 1 trong 4 nội quy trên thì nhẹ nhất là từ mặt nó, còn không thì đập chết mẹ nó.

Phải học hỏi kỷ luật của giới giang hồ. Ngày xưa CS cũng có kỷ luật kiểu này nên mới lâu bền được.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
17jgdm