XOÁ BỎ HẬN THÙ – ĐẠO ĐỨC BẮC KỲ

[XOÁ BỎ HẬN THÙ – ĐẠO ĐỨC BẮC KỲ] Mấy bạn Bắc Kỳ rất khoái câu này: “Sao các bạn hận thù hoài vậy. Bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai đi.”
Giờ có một đám cướp tới xóm bạn. Nó cướp nhà đất, nó bỏ tù ông cha bạn. Chưa hết, nó dán cho bạn danh hiệu “con cháu Nguỵ.” Đã vậy nó còn xét lý lịch 3 đời và kỳ thị bạn. Rồi nó kêu bạn xoá bỏ hận thù để đoàn kết. Bạn thấy sao, muốn đoàn kết không.
Người miền Nam chẳng bao giờ hận thù thù, chỉ có đám CS Bắc Kỳ và con cháu bọn nó mới hận thù. Tụi nó tự dựng lên cơ chế phân biệt rồi đổ lỗi hận thù cho bên miền Nam. Miệng nói một đằng nhưng tay chân làm một nẻo.
1. Đoàn kết mà xét sơ yếu lý lịch 3 đời.
2. Đoàn kết mà gọi VNCH là ngụy.
3. Đoàn kết mà cấm người dân nói về quá khứ.
4. Đoàn kết mà bỏ tù lính VNCH.
5. Đoàn kết mà cấm con cháu Nguỵ làm công viên chức.
6. Đoàn kết mà lấy 80% doanh thu miền Nam để đem ra Bắc.
7. Đoàn kết mà vòi tiền Việt kiều, hay nên gọi là lũ phản quốc?
8. Đoàn kết mà chỉ tưởng niệm lính CS, còn lính VNCH thì kệ.
9. Đoàn kết gì mà dân càng ngày càng thù, phân biệt vùng miền ngày càng lên cao độ.
10. Và đoàn kết gì mà cơ quan nhà nước toàn con cháu Bắc Kỳ.
Chừng nào bỏ hết mấy cái đó, nói xin lỗi, rồi hãy bàn về đoàn kết. Chừng nào mọi người đều được đối xử bình đẳng thì hãy nói đến chuyện quên đi quá khứ. Còn CS Bắc Kỳ sẽ có cái Lờn là đoàn kết dân tộc.
PS: Ku Búa rất thích mấy em gái Bắc, hy vọng mấy em không giận anh.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
24131175_161236107956581_980521827678329584_n