CẢI TIẾN TIẾNG VIỆT – ĐỊT MẸ BÙI HIỀN

[CẢI TIẾN TIẾNG VIỆT – ĐỊT MẸ BÙI HIỀN] Ban đầu tưởng là trò đùa hoặc câu view, ai dè nó được đám trí thức Bắc Kỳ lên tiếng ủng hộ. Không còn gì để nói trừ Địt Mẹ Bùi Hiền. Giờ phân tích nghiêm túc vì sao việc cải tiến chính tả tiếng Việt là điều ngu dốt:

  1. Tốn công học lại cách viết và đọc. Muốn thì tự làm đi, ở đây không rảnh.
  2. Tốn tiền thay đổi các nội dung hiện tại. Bây giờ đổi thì phải thay đổi toàn bộ các cuốn sách, toàn bộ các bài viết. Tự nhiên lấy tiền đem đốt. Sao rảnh vậy.
  3. Gây tốn kém cho nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô.
  4. Thay đổi sự hoàn hảo bằng sự tào lao. Bảng chữ và chính tả tiếng Việt hiện tại gần như hoàn chỉnh. Nó thể hiện giọng và âm điệu của người đọc. Vậy thay đổi làm gì nữa.
  5. Thay đổi cách viết không thay đổi cách đọc. Vậy thay đổi làm gì.

Tiếng Việt nhờ ơn ngài Alexander De Rhode nên đã giúp vô số người Việt nam xóa bỏ nạn mù chữ. Thay vì phải đọc chữ Tàu như mấy con giun, thì một người bình thường học vài tuần có thể đọc được. Đây là một lợi thế mà Trung Quốc, Nhật, Đài Loan và Hàn Quốc không có. Nhìn vào chữ viết là biết ngay cách đọc. Còn chữ mới mò hoài chẳng biết nên đọc sao.
Nếu cải tiến thì không những sẽ đẩy lùi đất nước mà còn làm ngu đần người dân. Tóm lại, Địt Mẹ thằng Bùi Hiền.

  1. Địt Mẹ Bùi Hiền vì rảnh đéo có chuyện gì làm.
  2. Địt Mẹ Bùi Hiền vì mày ăn rau muống nhiều quá nên bị ngu đần.
  3. Địt Mẹ Bùi Hiền vì muốn đất nước thụt lùi.
  4. Và Địt Mẹ Bùi Hiền vì làm tốn thời gian công sức của tao để chửi mày.

Mày muốn đổi thì đổi cho riêng mày đọc đi, đừng bắt tụi tao đổi theo. Bắc Kỳ là vậy đó chúng mày ơi. Giáo sư tiến sĩ đéo gì. Dịt Mẹ wằq Bắk Kỳ Bùi Hiền.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
24058906_1176480179152161_1041754145383801943_n