BẤT ĐỒNG Ý KIẾN – VÌ SAO CHÚNG TA CẦN

[BẤT ĐỒNG Ý KIẾN – VÌ SAO CHÚNG TA CẦN] Bất đồng quan điểm với nhau là một trong những điều hay gặp phải trong cuộc sống. Cho dù bạn đi đâu, làm gì, ở đâu thì thế nào cũng sẽ gặp nguời có quan điểm khác với mình. Bạn sẽ không bao giờ và không thể nào tìm đuợc ai hoàn toàn đồng ý với mình. Đơn giản vì mỗi chúng ta là những cá nhân đặc biệt và không ai như ai, vì thế bất đồng quan điểm là điều tự nhiên phải có.
Một trong những sai lầm chết người trong cuộc sống lẫn chính trị là tìm kiếm sự hoàn hảo. Vì thế nên mỗi lần bất đồng với ai thì sẽ đường ai nấy đi. Cho nên ít khi nào làm đuợc gì lâu dài và to lớn. Mỗi lần có chuyện bất đồng, dù rất nhỏ, thì nguời kia sẽ chửi, nguời kia chửi lại rồi bỏ đi.
Sự đa dạng là điều tất yếu. Bất đồng là sự cần thiết. Trong môi trường doanh nghiệp, nếu mọi nguời đi họp và tất cả đều đồng ý thì đó sẽ làm thảm họa. Vì mọi nguời suy nghĩ như nhau, hành động như nhau. và khi một nguời sai thì cả nhóm sẽ sai. Nó đi nguợc với nguyên lý đa dạng và phân chia rủi ro. Đây là điều vô cùng cấm kỵ. Đó là tại sao chúng ta cần sự đa dạng và phong phú về chính kiến, quan điểm cũng như lập trường – cho dù đó là nhóm hoạt động, công ty hay hội đồng nào.
Sự bất đồng quan điểm còn kích thích sự cạnh tranh. Cả hai tranh luận và nhờ vậy mà chúng ta thấy hai vấn đề từ mọi mặt. Thiếu đi sự cạnh tranh này thì đời sống sẽ trở nên bất động. Nếu là một công ty thì công ty đó sẽ mãi thụ động để rồi trở nên lạc hậu vì không có ai thúc đẩy chính kiến khác biệt.
Cho nên hãy bất đồng, hãy khác biệt. Đừng vì một sự bất đồng mà bỏ đi. Bất đồng và cạnh tranh là hai yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23755220_159160341497491_4811736552054548089_n