PHƯƠNG TÂY THIÊN TẢ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

[PHƯƠNG TÂY THIÊN TẢ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM] Đã từ lâu, trường đại học và trung học đã bị thống trị bởi tầng lớp Tả Huynh (Liberal, Left Wing). Hậu quả là họ đã giảng dạy và đào tạo ra một thế hệ thanh niên thiên tả. Không có ví dụ điển hình nào hơn là cách dạy về Chiến Tranh Việt Nam.
 
Thay vì dạy sự thật rằng: Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam, phe CS đàn án phe thiện, và Mỹ can thiệp để giải cứu Việt Nam khỏi CS – thì các sách giáo khoa lại dạy vè cuộc chiến Việt Nam như sau:
 
1. Thuyết domino của Mỹ là nhảm nhí.
2. Mỹ đưa quân bất hợp pháp vào Nam Việt Nam.
3. Bắc Việt giải phóng miền Nam.
4. HCM là vị anh hùng dân tộc. Người đa đánh Pháp và Nhật để giành độc lập.
5. Chính quyền VNCH là con rối của Mỹ.
6. Đa số dân chúng miền Nam ủng hộ CS.
7. Quân lực Mỹ thất bại trên chiến trường.
8. Cuộc chiến vô nghĩa, Mỹ không nên can thiệp.
 
Nhưng còn những hậu quả khi CS chiến thắng như thuyền nhan, trại tỵ nạn và một đất nước bị tàn phá thì họ không hề nhắc tới. Không tin thì bạn có thể lấy bất cứ cuốn sách giáo khoa trung học ở Úc, New Zealand, Âu hay Mỹ nào để xem xét.
 
Không những thiên vị về Cuộc Chiến Việt Nam, họ còn thiên vì đả kích Do Thái (Israel) và bênh Hồi Giáo. Cho nên không bất ngờ gì khi thanh niên Tây hiện tại hầu hết đều thiên tả. PS: ý kiến của bạn đọc gửi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
vvnn