GOOGLE VÀ YOUTUBE – 2 GIÁO VIÊN TẬN TÌNH NHẤT

[GOOGLE VÀ YOUTUBE – 2 GIÁO VIÊN TẬN TÌNH NHẤT] Hôm nay là ngày 20/11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, tôi xin cảm ơn 2 giáo viên tận tình, cuồng nhiệt và chuyên nghiệp nhất – Google và Youtube. Đời tôi có nhiều thầy và cô, nhưng không ai có thể so sánh được với 2 người trên. Xin cảm ơn Google và Youtube vì những lý do sau.
 
1. Nhờ Google và Youtube mà tôi không còn bị ngu. Mỗi lần muốn tìm câu trả lời thì lên mạng gõ phím là ra.
2. Nhờ Google và Youtube mà tôi biết được tôi đã bị tẩy não bấy lâu nay.
3. Nhờ Google và Youtube mà tôi không còn tự hào ngu và ảo về đất nước.
4. Nhờ Google và Youtube mà tôi biết vượt biên là gì, cải cách ruộng đất là gì.
5. Nhờ Google và Youtube mà tôi biết người nước ngoài khinh dân Việt ra sao.
6. Nhờ Google và Youtube mà tôi biết xã hội Việt Nam mất dạy ra sao.
7. Nhờ Google và Youtube mà tôi không còn tin vào CNXH và Tổ Chức nữa.
8. Nhờ Google và Youtube mà tôi được ăn học miễn phí.
9. Nhờ Google và Youtube mà tôi biết đất nước tôi lạc hậu thế nào.
10. Và nhờ Google và Youtube mà tôi không còn bị ngu.
 
Vân vân và vân vân. Cảm ơn Google và Youtube. PS: Cho anh Ku Búa ké chút cho oách chứ anh ta không có làm gì ra hồn cả.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23755654_157219301691595_2139204193401686269_n