LÃNH ĐẠO TƯ BẢN VS CS

[LÃNH ĐẠO TƯ BẢN VS CS] Nhìn các lãnh đạo quốc gia đến Việt Nam dự APEC, tôi nhận ra một điều. Có sự khác biệt rất lớn giữa các nhà lãnh đạo xứ Tư Bản vs CS.
 
1. Lãnh đạo Tư Bản trông thật thông minh. Lãnh đạo CS nhìn ngu như bò.
2. Lãnh đạo Tư Bản mặt tươi cười. Lãnh đạo CS mặt nhăn nhó.
3. Lãnh đạo Tư Bản được dân chào đón. Lãnh đạo CS đéo ai quan tâm.
4. Lãnh đạo Tư Bản thân thiện. Lãnh đạo CS tách biệt với dân chúng.
5. Lãnh đạo Tư Bản ăn học đầy đủ. Lãnh đạo CS vô học.
6. Lãnh đạo Tư Bản ăn nói vài thứ tiếng. Lãnh đạo CS ăn nói một tiếng.
7. Lãnh đạo Tư Bản nói ai cũng muốn nghe. Lãnh đạo CS nói đéo ai muốn nghe.
8. Lãnh đạo Tư Bản gần gũi với dân. Lãnh đạo CS xa lánh dân.
9. Lãnh đạo Tư Bản ra đường không sợ gì. Lãnh đạo CS ra đường sợ dân đập.
10. Lãnh đạo Tư Bản trông thật oai. Lãnh đạo CS trông như con cặc.
 
Nhục mặt cho đám lãnh đạo CS. Như mấy thằng nhà quê lên tỉnh. Nhục.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23319422_151926405554218_5247243477415489442_n